ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Rok Szkolny 2017/2018


Tegoroczne działania Klubu Szkół UNICEF będą skupiać się wokół inicjatyw UNICEF dedykowanych dzieciom i młodzieży w krajach wysokorozwiniętych. Są to zupełnie inne działania, związane z wprowadzaniem rozwiązań prawnych, które mają służyć dzieciom, monitorowaniem ich sytuacji czy walką o to, by głos dzieci był brany pod uwagę przez rządzących. O tych aktywnościach będziemy w tym roku opowiadać. Będzie to 5 dużych materiałów merytorycznych opisujących działania UNICEF w wybranych krajach.

zaWODY dla AFRYKI


W maju i czerwcu 2018 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusze i materiały edukacyjne dostarczone przez UNICEF, dotyczące wody, jej znaczenia dla człowieka i konieczności jej oszczędzania. W projekcie brali udział uczniowie klas I-III. Dzieci podczas zajęć były bardzo zaciekawione tematyką. Materiały dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć były bardzo ciekawe i przyczyniły się do lepszego zrozumienia między innymi jak duże znaczenie ma woda w życiu człowieka oraz uświadomiły dzieciom, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony. Jedno z zajęć było zajęciami otwartymi dla nauczycieli w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica".

Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!


Dnia 23 stycznia 2018 roku, miał miejsce finał naszej akcji w ramach projektu edukacyjnego UNICEF pod hasłem „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”.
Z waszych datków uzbierana została kwota: 926,23 zł !!!
Bardzo cieszymy się z tego, że jesteście otwarci na potrzebujących zwłaszcza na los dzieci skrzywdzonych przez wojnę. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wsparcie naszej akcji. Zebrane środki zostały wpłacone na konto UNICEF i zostaną przeznaczone na zakup ciepłych ubrań, koców i pomoc finansową dla potrzebujących rodzin w Syrii.

W ramach działań naszej szkoły w Klubie Szkół UNICEF dnia 20 kwietnia 2018 zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem władz lokalnych – radnym Miasta Katowice, panem Adamem Skowronem. Na spotkaniu można się było dowiedzieć o funkcjonowaniu lokalnej władzy, a także poznać obszary działań samorządu i usłyszeć, co władza lokalna robi na rzecz swoich najmłodszych obywateli.

Dzięki spotkaniu uczniowie dowiedzieli się o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta, której celem jest m.in. rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, a także rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych.

Radny odpowiedział na szereg zadanych przez uczniów pytań. Przybliżył nowe inwestycje planowane w Katowicach, m.in.: plac zabaw w Parku Miejskim im. T. Kościuszki, pętla rolkowa w Dolinie Trzech Stawów, lodowisko w Murckach, czy nowe wodne place zabaw w Załężu i Piotrowicach-Ochojcu.

Pan Adam przybliżył także uczniom instytucje w mieście, które są przyjazne dzieciom, m.in.: Pałac Młodzieży, Miejskie Biblioteki Publiczne, Młodzieżowe Domy Kultury oraz miejsca takie jak ekstremalny tor do jazdy na rowerze na os. Witosa czy wodny plac zabaw w Dolinie Trzech Stawów.

Radny poinformował zebranych o Międzynarodowym Kongresie Ekologicznym, który odbędzie się w Katowicach pod koniec bieżącego roku. Zachęcał także uczniów, aby aktywnie wzięli udział w procesie „Budżetu Obywatelskiego” – czy to poprzez wypromowanie, z pomocą rodziców, własnego pomysłu jako konkretnego projektu dla dzielnicy lub całego miasta, a także zaznaczył, że prawo głosu na projekty budżetu obywatelskiego od 2018 roku, zyskały wszystkie dzieci zamieszkałe w mieście Katowice.

Na zakończenie Pan Skowron sam zapytał, co w mieście Katowice uczniom się podoba, a co nie. Po wysłuchaniu odpowiedzi i udzieleniu wyjaśnień, zaprosił uczniów naszej szkoły do zwiedzenia Urzędu Miasta.

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"