ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 - informacja dla rodziców i uczniów

EGZAMIN ósmoklasisty informacje dla rodziców i uczniówJakie zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty:
- z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza;
- z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych);
- z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Ósmoklasiści na egzaminie będą mieć o 5 punktów mniej do uzyskania w arkuszach z matematyki, języka polskiego oraz angielskiego. Zmniejszy się liczba zadań otwartych z matematyki oraz zadań na rozumienie ze słuchu z języka angielskiego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

Prezentacja

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia."Dziecko naszym wspólnym dobrem"