ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Jan Paweł II, wł. Karol Józef Wojtyła,
poeta, poliglota, aktor, dramaturg, pedagog.
Urodzony 18 maja 1920 r. w Wadowicach,
zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
Beatyfikowany 1 maja 2011 r.
Kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.


   Jan Paweł II - młody Karol Wojtyła

   Jan Paweł II - pontyfikat

   Jan Paweł II - nasz Patron


Jan Paweł II - młody Karol Wojtyła

Urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie.W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną, jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później w 1932 zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

W roku 1930 Karol Wojtyła został przyjęty do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. Już w tym wieku, według tego, co mówili jego księża katecheci, wyróżniała go także ogromna wiara. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z gimnazjów: żeńskiego i męskiego.

14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.

Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego.

Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych.

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni. Był to też okres rozwoju literackiego. Wczesną dojrzałość młodego poety ujawniają utwory powstałw podczas wojny.

1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 15 listopada Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet w Rzymie).

Z powodu braku funduszy na wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce.

W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. Często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się "wujkiem".

Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: "Totus Tuus" (łac. 'Cały Twój'). Kierował je do Matki Chrystusa.

30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących, wiele jeździł poza Kraków. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. Z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry (w wolnych chwilach po prostu wędrując po górach). Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.

Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji filozoficznej.

Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z, nazwanym tak potem przez siebie, "prymasem Tysiąclecia", ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości. Jako kardynał odbywał podróże zagraniczne, zapraszany też przez środowiska uniwersyteckie. Wiosną 1976 papież Paweł VI zaprosił go do Watykanu, by głosił tam rekolekcje wielkopostne (wydane potem jako książka).

Źródło: Wikipedia

do góry

Jan Paweł II - pontyfikat

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji. Jan Paweł II jako papież odwiedził Polskę 8 razy. Był papieżem otwartym na człowieka, jego potrzeby. Wygłosił wiele przemówień i napisał dużą ilość listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej, odwiedzał synagogi, Ziemię Świętą. Wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii i ateistów.

Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu.
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej.

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w Polsce w Częstochowie w 1991 roku).

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. 2 kwietnia 2005 r. osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II o godzinie 21.37. Po śmierci papieża, wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wielu wiernych oraz w mass mediach zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek (papież Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I).

14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikację papieża Jana Pawła II. Tego dnia ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie.

Natomiast Dnia 5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, Floribeth Mora Diaz cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia. Data kanonizacji obu papieży została ujawniona na konsystorzu, który odbył się 30 września[59]. Tego dnia papież Franciszek spotkał się z kardynałami ze świata i wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (Niedziela Miłosierdzia Bożego) kanonizację dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.
Tego dnia (w Niedzielę Miłosierdzia) ok. godz. 10:15 nastąpiła kanonizacja dwóch papieży. Mszy św kanonizacyjnej na placu św. Piotra przewodniczył papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin[62]. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież.

We wrześniu 2014 papież Franciszek zarządził wpisanie świętego Jana Pawła II do powszechnego Kalendarza Rzymskiego w randze wspomnienia dowolnego.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła, że dniem wspomnienia liturgicznego św Jana Pawła II będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978.

Źródło: Wikipedia

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II


Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach.
Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała ojcu...

do góry

Jan Paweł II - nasz Patron


     

16 października 2006 r. Rada Miasta Katowice przychyliła się do wniosku Dyrektora Szkoły i podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Na posiedzeniu Rady Miasta była obecna Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Trzęsimiech, katechetki mgr Janina Bielska i mgr Danuta Ozga, opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Olempa wraz z przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Grażyna Trzęsimiech podziękowała za podjęcie uchwały i zobowiązała się godnie reprezentować nowego Patrona Szkoły.

      Przygotowania do tego zaszczytnego wydarzenia zapoczątkował Samorząd Uczniowski, który złożył u Dyrektora wniosek o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Swoje wnioski złożyła również Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Okres przygotowań trwał od września 2005 r. i przepełniony był wydarzeniami związanymi z przyszłym Patronem Szkoły. Odbywały się:

 • konkursy dotyczące życia i twórczości Jana Pawła II,
 • wyjścia do kina na film o papieżu,
 • lekcje wychowawcze i religii dotyczące postaci Papieża.
  Ten czas pozwolił uwierzyć wszystkim, że jesteśmy szkołą, która może zasłużyć na to miano.

        Najbardziej gorący okres rozpoczął się jednak od dnia 16 października 2006 r. Należało przygotować się do uroczsytości nadania szkole imienia, zaplanowanej na maj 2007 r. Plan działań musiał obejmować wiele obszarów:
 • organizację uroczystości od strony materialnej (zbiórka pieniedzy na sztandar szkoły, poczęstunek dla gości, nagłośnienie, dekoracje, pamiątki dla gości, zaproszenia),
 • przygotowanie scenariusza części oficjalnej (poczet sztandarowy, przekazanie sztandaru, prezentacja),
 • przygotowanie scenariusza części artystycznej (prezentacja multimedialna obraz-dźwięk-tekst-śpiew-taniec),
 • próby,
 • przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św.
 • dalsze pozanawanie Patrona poprzez konkursy (wiedzy o Janie Pawle II, plastyczny, literacki, recytatorski).

        Uroczystość odbyła się 29 maja 2007 r. Byli na niej obecni znakomici goście:
  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter,
  I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna,
  Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolnkiewicz,
  Naczelnik Wydziału Edukacji Mieczysław Żyrek,
  delegat ks. abp. Damiana Zimonia,
  Wizytator Barbara Pietrzak,
  Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ks. Paweł Buchta.
  Kierownik działu remontów ZOJO - Jerzy Kobla,
  Komendant Komisariatu I Policji - nadkom. Andrzej Kowalczyk,
  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - insp. Arkadiusz Pawełczyk,
  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach - Hanna Tustanowska,
  przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach,
  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Przystań" - Elżbieta Grzeczka,
  przedstawiciele Rady Rodziców
  oraz emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

  O godz. 10.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się msza św. z udziałem Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, uczniów i rodziców. Mszy św. przewodniczył ksiądz delegat. Podczas mszy św. na prośbę Rady Rodziców został poświęcony sztandar szkoły.
        Dalsza część uroczystości odbywała się w szkole. W sali gimnastycznej rozpoczeła się część oficjalna, w czasie której najpierw odśpiewano hymn państwowy przy wtórze orkiestry policyjnej z Komisariatu I Policji w Katowicach. Nastepnie gości powitała Pani Dyrektor Grażyna Trzęsimiech, wygłosiła swoje przmówienie, a po niej przemawiali: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter, który odczytał tekst uchwały nadającej imię szkole, podjętej przez Radę Miasta Katowice Następnie I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna odczytała Akt Nadania Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach imienia Jana Pawła II. Potem nastapiła prezentacja sztandaru i uroczyste przekazanie go Dyrekytorowi Szkoły przez Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Dyrektor uroczyście przekazała sztandar przedstawicielom uczniów - pocztowi sztandarowemu. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar.
        W części artystycznej uczniowie prezentowali postać Jana Pawła II sprzed okresu pontyfikatu i podczas niego. W szczególny sposób podkreślili jego talenty, zainteresowania i otwarty charakter, tak bliski sercu każdego młodego człowieka. Wycieczkę w czasie i przestrzeni pozwoliła zaprezentować nowoczesna technologia, tj. prezentacja multimedialna - obraz z rzutnika elektronicznego i dźwięk, nagłośniony przez Radio Katowice. Szczególny charakter przedstawieniu nadała gra aktorów (uczniów szkoły), śpiew chóru szkolnego, tańce zespołów świetlicowych "Afera" i "Mała Afera" oraz pokaz gimnastyczny uczennicy. Finał artystycznej części pozostał w pamięci i sercach obecnych dzięki piosence "Poza czas" Szymona Wydry wykonany przez uczennice naszej szkoły.
        Potem wszyscy goście zostali zaproszeni na poczestunek do czytelni. Po budynku szkolnym gości oprowadzali przedstawiciele klas szóstych. Oni również zachęcali gości do wpisywania się do księgi pamiątkowej, którą szkoła otrzymała podczas części oficjalnej od Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio przez ręce p. Barbary Pietrzak oraz wręczali gościom pamiątki z uroczystości.
        Choć od dnia uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II mija coraz więcej czasu, to wciąż żyje w nas postać Jana Pawła II i towarzyszą nam jego słowa, zwłaszcza motto naszej szkoły:


  "MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, CHOĆBY INNI NIE WYMAGALI"

  Jan Paweł II  Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II /mel. Barki


  My, Jana Pawła uczniowie,
  Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
  Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

  Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
  Twoje słowa, które uczą mądrości,
  Twoje czyny przepełnione miłością,
  By na zawsze czyste serce już mieć.

  Trudno być dobrym człowiekiem,
  Gdy świat pędzi i goni bez celu.
  Dlatego razem przypomnieć warto

  Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują...

  do góry

 • "Dziecko naszym wspólnym dobrem"