ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Izba Regionalna
- wspomnienia założycielek
Wydarzenia
Izba Regionlana
w obiektywie
Minisłownik
Ślonskiej Godki
Strony związane
z Górnym ŚląskiemIzba Regionalna - wspomnienia założycielek


Jak to z naszą Izbą było?

Zawsze chciałyśmy przybliżać naszym uczniom życie naszych przodków. Opowiadałyśmy im o tym, pokazywałyśmy ilustracje, zdjęcia, jeździłyśmy do skansenów, do muzeum, ale to nam nie wystarczało. Chciałyśmy to mieć w zasięgu ręki, żeby wykorzystywać wtedy, kiedy przyjdzie potrzeba, a nie tylko wtedy, kiedy zaplanujemy, napiszemy scenariusz itp. Postanowiłyśmy cos zrobić. I zrobiłyśmy.
Najpierw zorganizowałyśmy wystawę pt.: „Mini izba regionalna”. Na wystawie zgromadziłyśmy stare sprzęty m.in.: słumionki, maselniczkę szewskie kopyto, dziyszkę, sito, opatkę, hok, kułkastlę oraz przedmioty m.in.: szolki, rómy stare sztućce heklowane gardiny, zogłówki itp. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci, nauczycieli i rodziców, bo udostępniłyśmy ją do zwiedzania podczas Dnia Otwartego Szkoły. W „Złotej Księdze”, wystawy ktoś z rodziców napisał „Tak trzymać”. To nas zmobilizowało. Postanowiłyśmy działać dalej. Chciałyśmy, aby nasza wystawa miała „stałe miejsce i nie znikała”. Tak powstała myśl o zorganizowaniu Izby Regionalnej.
Miałyśmy zgodę Dyrekcji, wsparcie rodziców i pomieszczenia, które trzeba było wyremontować. My gromadziłyśmy sprzęt i różne przedmioty. Wiele z nich to nasze prywatne, rodzinne pamiątki, ale pomogli też rodzice. Niektóre meble i sprzęt należą do nich. Dyrekcja nadzorowała remont. Pomógł też personel techniczny szkoły. Odnawiając meble, przybijając gwoździe, przykręcając śruby spełniali nasze żądania i życzenia. Uzdolniona artystycznie mama jednej z uczennic ubrała lalkę w śląski strój, a później uszyła śląskie stroje dla dziewczynek.
I tak powstała nasza Izba. Było uroczyste otwarcie z programem artystycznym, śląskimi tańcami, przyśpiewkami. Było tradycyjne powitanie gości chlebem i solą, było przecięcie wstęgi. Był chleb z tłustym i kiszone ogórki.
Teraz możemy przybliżać uczniom życie naszych przodków zawsze, kiedy tylko zajdzie potrzeba, w trakcie zajęć lub po nich, kiedy realizujemy tematykę regionalną, ale i wtedy, kiedy chcemy wykorzystać na matematyce wagę szalkową czy prześledzić rozwój techniki. Wystarczy wziąć klucz i już jesteśmy w „innym świecie”. Dzieci bardzo lubią schodzić do tych pomieszczeń. Za każdym razem wszystko ich interesuje i ciekawi. Ciągle też wzbogacamy wyposażenie śląskiej kuchni czy izby. Dzieci przynoszą drobiazgi – serwetki, naczynia, zdjęcia. Starsi uczniowie wykonują albumy.
Fajnie mieć w szkole takie „małe muzeum”. Chcąc przybliżyć dzieciom codzienność przodków nie ograniczamy się tylko do zajęć w naszej izbie. W dalszym ciągu odwiedzamy skanseny, muzea, bierzemy udział w lekcjach muzealnych, ale cieszymy się, że namiastkę tego mamy u siebie.

Olga Pająk i Alicja Okienko - założycielki Izby Regionalnej


Zespół do spraw edukacji regionalnej


W roku szkolnym 2013/2014 powołany został zespół do spraw edukacji regionalnej w składzie: O. Pająk, A. Okienko, A. Ciekalska, A. Ochojska-Gwóźdź. Członkowie zespołu nie tylko dbają o Izbę Regionalną, gromadzą eksponaty, ale organizują różnego rodzaju wystawy prac dzieci o tematyce regionalnej i zdjęcia, konkursy, mini warsztaty mające na celu kultywowanie tradycji przodków, poznanie zwyczajów i obrzędów. Wszyscy chętni uczniowie kl. I-III mogą poszerzać swoją wiedzę o regionie w którym mieszkają, poznawać gwarę śląską, śledząc informacje zamieszczane na gazetce regionalnej lub wziąć udział w organizowanych konkursach, mini warsztatach regionalnych czy zabawach poświęconych obrzędom i zwyczajom.

Zapraszamy też rodziców, dziadków do współpracy z nami. Chętnie przyjmiemy kolejne eksponaty do izby regionalnej, które możecie Państwo wypożyczyć lub podarować. Brakuje nam szczególnie stołu kuchennego i stołu oraz krzeseł do pokoju.


Wydarzenia


Rok szkolny 2018/2019


W roku szkolnym 2018/2019 w zakresie edukacji regionalnej były realizowane następujące zadania:

1. W ramach zadania poświęconego upowszechnianiu wiedzy i poszerzania wiedzy o regionie i jego tradycjach :

• w klasach I-III w październiku i listopadzie 2018 r. były zorganizowane mini warsztaty pt. ,,Stroszki śląskie” przy współpracy z biblioteką, które były związane z lokalną obrzędowością, które zakończyły się wystawą prac uczniów prezentowaną na terenie szkoły, widoczną dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców;

• w ramach zajęć edukacyjnych w grudniu 2018 r. nauczyciele realizowali zajęcia związane z Dniem Górnika oraz z lokalnymi tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, podobne zajęcia prowadzili nauczyciele w ramach zajęć świetlicy szkolnej;

• lekcje w izbie regionalnej poświęcone życiu codziennemu w szkole i domach rodzin śląskich;

• w klasach IV- VIII tematyka regionalna została uwzględniona na lekcjach geografii w klasach V poświęconych Wyżynie Śląskiej i jej walorom krajobrazowym, na lekcjach historii w klasach VI wydarzeniom powstań śląskich, działalności Korfantego i II wojny światowej na Górnym Śląsku, w klasach VIII również losom Górnego Śląska w czasie II wojny światowej, na lekcjach wos-u w klasach VIII zaangażowaniu uczniów w tematykę władzy lokalnej, promocji Katowic i szacunku wobec lokalnej ojczyzny;

• pod kierownictwem nauczyciela biblioteki szkolnej i przy szczególnej współpracy nauczycieli klas młodszych jest powadzona gazetka tematyczna poświęcona tematyce regionalnej;

• w klasach I – III w ramach zajęć wychowania fizycznego dzieci uczyły się tańców śląskich;

• w klasach I- III były zajęcia dydaktyczne ,,Moja mała ojczyzna – Katowice, miejsce zamieszkania, położenie i herb miasta”;

• wycieczka po lasach panewnickich z cyklu ,,Przyroda naszej dzielnicy”;

• lekcje w izbie regionalnej poświęcone życiu codziennemu w szkole i domach rodzin śląskich;

• w klasach IV- VIII tematyka regionalna została uwzględniona na lekcjach geografii w klasach V poświęconych Wyżynie Śląskiej i jej walorom krajobrazowym, na lekcjach historii w klasach VI wydarzeniom powstań śląskich, działalności Korfantego i II wojny światowej na Górnym Śląsku, w klasach VIII również losom Górnego Śląska w czasie II wojny światowej, a także losów Katowic i Górnego Śląska z uwzględnieniem wydarzeń na Kopalni Wujek, na lekcjach wos-u w klasach VIII zaangażowaniu uczniów w tematykę władzy lokalnej, promocji Katowic i szacunku wobec lokalnej ojczyzny; na lekcjach polskiego w klasach V omawiane były legendy śląskie;

• pod kierownictwem nauczyciela biblioteki szkolnej i przy szczególnej współpracy nauczycieli klas młodszych jest powadzona gazetka tematyczna poświęcona tematyce regionalnej;

• na terenie szkoły była wystawa popularyzująca wydarzenia na kopalni Wujek i postacie górników poległych na kopalni w 1981r. Z materiałów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach;
• na terenie szkoły była wystawa przedstawiającą okolice Katowic i Górny Śląsk na starych mapach z materiałów Muzeum Historii Katowic;

• apel z okazji 100- niej rocznicy I powstania śląskiego połączony z konkursem dla uczniów na plakat związany z tą rocznicą.

2. W ramach zadania poświęconego współpracy z środowiskiem lokalnym:

• w klasach IV- VIII odbyły się lekcje muzealne na temat historii Katowic od czasów średniowiecza aż do czasów najnowszych , w których uczestniczyła większość klas;

• wszystkie klasy od IV do VIII brały udział w wystawie poświęconej kulturze muzycznej Katowic w okresie międzywojennym, która była udostępniona na terenie biblioteki szkolnej;

• szkoła podjęła aktywną współpracę z Muzeum Historii Katowic w ramach lekcji muzealnych i udostępniła wyżej wymienioną wystawę ponadto kontynuowała współpracę z Pałacem Młodzieży w ramach edukacji oświatowej i kulturalnej dla klas I- VIII;

• klasy VI i VII odbyły się lekcje muzealne i warsztaty na temat powstań śląskich z uwzględnieniem I powstania z powodu 100 rocznicy w Muzeum Powstań Śląskich;

• uczniowie klas młodszych uczestniczyli w wyjściu do Muzeum Śląskiego na Nikiszowcu w spotkaniu z górnikiem;

• uczestniczyli w warsztatach regionalnych w Pałacu Młodzieży.

3. W ramach zadania poświęconego popularyzacji regionu górnośląskiego:

• uczniowie wybranych klas starszych uczestniczyli zajęciach w ramach szczytu klimatycznego organizowanego przez miasto Katowice, które odbywały się w grudniu.

Celem edukacji regionalnej było rozwijanie zainteresowań na temat własnego regionu i kształtowanie postawy szacunku do lokalnej ojczyzny. W drugim półroczu dalsza działalność będzie nakierowana szczególnie na działania popularyzujące region górnośląski i miasto Katowice.

Szkolny zespół edukacji regionalnejRok szkolny 2017/2018


• W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy naszą „działalność” od żniw i wykopek, bo to jedne z obrzędów i tradycji okresu jesiennego.
O wykopkach przypomniały uczniom naszej szkoły „kartoflane cudoki” wykonane przez uczniów klasy III a i wyeksponowane na wystawie w izbie tradycji.
O żniwach uczniowie klas II i III zdobywali wiadomości czytając informacje na gazetce regionalnej poświęconej tej tematyce oraz podczas zajęć dydaktycznych. Poznali „drogę od ziarenka do bochenka’ a potem zmierzyli się z tą tematyką podczas konkursu regionalnego.
Konkurs odbył się 24 października, a wzięli w nim udział uczniowie i uczennice z klas II i III.
Konkurs złożony był z dwóch części: teoretycznej w trakcie, której uczniowie rozwiązywali test oraz z części praktycznej bardziej zabawowej w trakcie, której uczniowie wykonali młyny z papieru. Wiatraki zostały wyeksponowane na wystawie w izbie tradycji, a testy poddane zostały ocenie jury i wyłonieni zostali zwycięzcy. I tak:
W kategorii klas II:
I miejsce zajął – Eryk Sikora z kl II b
II miejsce zajął – Oliwie Babkiewicz z kl II a
III miejsce zajęła Marta Janeczko z kl II b
W kategorii klas III:
I miejsce zajęła – Barbara Buszka z kl III c
II miejsce zajęła – Oliwia Lysko z kl III c, Wiktoria Turczyńska z kl III b, Paulina Ciekawska z kl III b
III miejsce zajął – Dominik Drozd z kl III c

Zwycięzcom gratulujemy!!!!! (Nagrody i dyplomy zostaną rozdane podczas apelu w styczniu).


• O halloween mówią wszyscy, ale my tradycyjnie nie kultywowaliśmy obcych tradycji, bo i po co skoro mamy swoje demony, strachy, którymi dawniej na Śląsku straszyło się dzieci, aby je zdyscyplinować. Dzisiaj nie są już po to potrzebne, bo przecież już się dzieci „nie straszy”. I nie o straszenie tu jak zwykle chodziło, ale o wspólną zabawę, kultywowanie tradycji i poznanie regionalnych zwyczajów. Dlatego zaproponowaliśmy już po raz kolejny wspólną zabawę, ale w tym roku przyjęła ona inną formę, bo dowiedzieliśmy się,żę w ramach 152 urodzin naszego miasta otwarto „Szlak Ślonski Godki” prezentujący postaci z legend i podań m.in. nasze straszki. Niestety wandale zniszczyli i wykradli figurki. Powstała w mieście zbiórka starych kluczy, której celem jest sprawienie, aby „Szlak Ślonski Godki” na dobre stał się atrakcją turystyczną Katowic. Z zebranych kluczy powstaną nowe figurki straszków. Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji i właśnie w Halloween zorganizować zbiórkę starych kluczy w naszej szkole. Parę dni wcześniej na gazetce regionalnej poświęconej naszym demonom pojawiła się informacja o zaplanowanej akcji. Uczennice w śląskich strojach starały się też dotrzeć do każdej klasy z informacją o zbiórce kluczy. W dniu Halloween nasze „Ślązaczki” z pudełkiem ozdobionym duchami zbierały klucze. Udało się nam zebrać w sumie 160 kluczy, za które w imieniu Heksy, Beboka, Skarbnika, Połednic i innych serdecznie dziękujemy.
Zapakowane w pudełko klucze przekażemy do Centrum Informacji Turystycznej przy rynku w Katowicach.


• Z duchami jeszcze się nie rozstaliśmy, bo postanowiliśmy przybliżyć naszym dzieciom postać Skarbnika, o którym zapewne głośniej zrobi się 4.12 z okazji Barbórki oraz z postacią Jaroszka, który jest bohaterem kilku książeczek dla dzieci znajdujących się w naszej bibliotece. Zapoznanie w wyżej wymienionymi duszkami odbyło się podczas tegorocznych warsztatów regionalnych, które odbyły się 21.11.2017 r. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele klas II i III. Podczas warsztatów uczniowie poznali postać Skarbnika i Jaroszka na podstawie opowiadania nauczyciela oraz na podstawie przeczytanego fragmentu z książeczki o Jaroszku, (książka ta jest o tyle ciekawa i godna polecenia, że napisana jest częściowo gwarą, a więc dzieci mają kontakt z postacią śląskiego duszka i z językiem gwarowym), a później w grupach wykonywali skrzynie - mieszkanie dla Jaroszka oraz wagonik z węglem dla Skarbnika i słuchali śląskich pieśni górniczych. Prace wykonane podczas zajęć warsztatowych zostaną wyeksponowane na wystawie w izbie tradycji oraz na zdjęciach w naszej galerii. Zapraszamy do obejrzenia wystawy oraz do „odwiedzenia” naszej galerii.


• Jak co roku 4 grudnia pamiętamy o górnikach. W trakcie zajęć dydaktycznych uczniowie klas I-III poznają ich pracę, zwyczaje, śpiewają górnicze piosenki, wraz wychowawcami odwiedzają naszą izbę tradycji, aby obejrzeć jak wyglądało kiedyś mieszkanie górników ich mundury i inne zgromadzone tam eksponaty związane z pracą i życiem górników. Uczniowie klas II wykonali dla górników z okazji ich święta prace plastyczne, które umieszczone zostały na "kratach" naszej izby i wraz z życzeniami dedykowane są górnikom.


• Święta Bożego Narodzenia to okazja do składania życzeń, dlatego też dziewczynki, czyli dziołszki i chłopcy, czyli karlusy z klasy III a wykonali plakaty świąteczne, na których umieścili życzenia. Plakaty wisiały przy izbie tradycji i mamy nadzieję, że dotarły do wszystkich, czyli do rodziców, kolegów i koleżanki z innych klas, dyrekcji nauczycieli i wszystkich innych pracowników naszej szkoły.


• W styczniu swoje święto obchodzą nasi kochani DZIADKOWIE. Z tej też okazji zorganizowaliśmy mini warsztaty regionalne, podczas których uczniowie rysowali portrety swoich dziadków. Poznali też słownictwo gwarowe związane z dziadkami. Portrety dziadków podpisane gwarowymi nazwami dziadków zostały umieszczone na naszej gazetce pod hasłem „Galeria Portretów Om i Starzyków. Jeżeli któraś babcia, lub dziadek nie zdążyli zobaczyć swoich portretów to zachęcamy do obejrzenia zdjęć umieszczonych w naszej galerii na stronie internetowej, a warto je zobaczyć, bo dzieci bardzo się starały i prace wyszły idealnie!!!


• Uwaga!- czyli DEJ SE POZÓR! Zbliżają się ferie, wolny czas, czas zabaw, dlatego na naszej gazetce pojawiły się informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA! Informacje zapisane są gwarą i poprawną polszczyzną. Mamy nadzieję, że uczniowie, których być może przyciągnęło samo hasło DEJ SE POZÓR zwrócą też uwagę na treści dotyczące bezpieczeństwa i będą o nich pamiętać w czasie ferii.


• Na naszej gazetce regionalnej już Święta Wielkanocne, a dokładniej zwyczaje i obrzędy związane z tymi świętami. Co jeść w czasie świąt? W co i jak się bawić? Jak świętować? Na te pytania znajdziecie odpowiedzi na gazetce regionalnej.
Zapraszamy do oglądania i czytania, a potem do kultywowania tradycji podczas świąt w domu.


• Tuż przed samymi Świętami Wielkanocnymi nasi uczniowie z klas II - III poznawali zwyczaje i obrzędy związane z tymi świętami, a potem podczas konkursu pt. "Zwyczaje i obrzędy wielkanocne" przedstawiciele poszczególnych klas sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności. Rozwiązywali test, a później ozdabiali pisanki - symbol Świąt Wielkanocnych.
A oto wyniki tego konkursu:

I miejsce w kategorii klas III zdobyli:
Paulina Ciekalska z klasy III b
Piotr Janeczko z klasy III c

II miejsce w kategorii klas III zdobył
Bartosz Adamaszek z klasy III c

III miejsce w kategorii klas III zdobyła
Aleksandra Jasnoch z klasy III a

I miejsce w kategorii klas II zdobył:
Bruno Jasiecki z klasy II a

II miejsce w kategorii klas III zdobyła:
Milena Pasionek z klasy II b

III miejsce w kategorii klas III zdobył:
Oliwier Babkiewicz

Zwycięzcom wszyscy serdecznie gratulujemy. Nagrody i dyplomy zostaną im wręczone na apelu podsumowującym II półrocze.
Na naszej gazetce ściennej pojawił się się teraz ciekawy temat - Bajki po Śląsku - zachęcamy do obejrzenia! Czytania tam wprawdzie niewiele, ale wesoło i dowcipnie!!

Rok szkolny 2016/2017


• Zapraszamy do obejrzenia naszej gazetki ściennej, bo w tym roku nadal chcemy promować gwarę śląską i dlatego zaczynamy od zapoznania wszystkich uczniów i rodziców z literaturą o Śląsku i po Śląsku, jaka dostępna jest w naszej bibliotece szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi u nas pozycjami i zachęcamy do lektury. A wkrótce tradycyjnie Helloween po Śląsku- zapraszamy do wspólnej zabawy.


• Zbliża się halloween, ale my tradycyjnie nie chcemy kultywować obcych tradycji, bo i po co skoro mamy swoje demony, strachy, ale nasi uczniowie ich nie znają, nic o nich nie wiedzą. Dawniej na Śląsku straszyło się dzieci, aby je zdyscyplinować, dzisiaj nie są już po to potrzebne, bo przecież już się dzieci „nie straszy”. I nie o straszenie tu chodzi, ale o wspólną zabawę, kultywowanie tradycji i poznanie regionalnych zwyczajów. Dlatego zaproponowaliśmy już po raz kolejny wspólną zabawę.
JEDNAK W TYM ROKU NASZA ZABAWA- KONKURS JEST TROCHĘ INNA!
Każdego roku uczniowie poznawali grupy śląskich straszków, a później wykonywali ich plastyczną interpretację, W tym roku nie rysujemy, nie malujemy śląskich demonów, ale wykorzystujemy już gotowe ich podobizny.

Zabawa – konkurs w tym roku polega na:
1. zapoznaniu się z opisem śląskich straszków, które znajdują się na gazetce regionalnej na korytarzu, przy bibliotece;
2. rozpoznaniu podobizn straszka, które znajdują się na „ kratach izby regionalnej”;
3. wypisaniu karty konkursowej i wrzuceniu jej do wskazanego pudełka.

Spośród prawidłowo wypisanych kart konkursowych wylosujemy zwycięzców.
Do zabawy zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Na zwycięzców czekają nagrody.
UWAGA! Rodzice i Nauczyciele dla was nagrodą jest ZMYWARKA.

KONKURS trwa od 28.X do 15. XI.

Wyniki losowania zostaną umieszczone przy izbie regionalnej, na gazetce regionalnej i na stronie internetowej izby regionalnej.


• Rozstrzygnięcie konkursu – zabawy „Straszki Śląskie, czyli czym dawniej na Śląsku straszono dzieci”

W zabawie wzięło udział:

• 163 uczniów (klasy I – 13 osób, klasy II -33 osoby, klasy III – 57 osób, klasy IV- 33 osoby, klasy V 22 osoby, klasy VI- 5 osób)
• 17 rodziców
• 4 nauczycieli
Łącznie - 184 osoby.

Spośród prawidłowo wypisanych kart konkursowych wylosowaliśmy zwycięzców:

• Klasy I – Wiktor Mościński – kl I b
• Klasy II – Jacek Funiok – kl II a
• Klasy III – Amelia Sich – kl III c
• Klasy IV - Klaudiusz Babkiewicz – kl IV b
• Klasy V – Dawid Nowak – kl V a
• Klasy VI – Benia Marszałek kl VI a
• Rodzice – pani Joanna Bąk
• Nauczyciele – pani Bożena Górska• 9 grudnia 2016 nasze uczennice z klasy II a, które zdobyły II miejsce i uczennice z klasy III c, które zdobyły wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie regionalnym odebrały nagrody i dyplomy, co zostało udokumentowane na zdjęciach. Dziewczynkom jeszcze raz gratulujemy! Jesteśmy z nich dumni!!! Przejdź do galerii


• 13 grudnia 2016 odbyły się mini warsztaty regionalne, w których udział wzięli chętni uczniowie z klas II i III. Uczestnicy warsztatów musieli wykazać się kreatywnością, pomysłowością, bo ich zadaniem było wykonanie, zgodnie z dawna tradycją, ozdoby choinkowej z papieru. Takie ozdoby dawniej na Śląsku wykonywali rodzice, dziadkowie wspólnie ze swoimi dziećmi i wnukami, a potem zawieszali je na choinkach. Ozdoby, które wykonali nasi uczniowie zawisły wprawdzie nie na choince, ale na naszej gazetce i służą pomysłem wszystkim tym, którzy nie wiedzą jak ubrać w tym roku swoją choinkę. A może, więc zgodnie z tradycją Śląską? To znaczy we własnoręcznie zrobione ozdoby i słodycze. W szkole tak ubrane choinki znajdują się w klasie II a- sala 27 i w klasie III c- sala 38. Zapraszamy, na razie można tylko zobaczyć, bo zjadać słodycze będziemy małymi porcjami, aż do momentu, kiedy trzeba będzie choinkę już rozebrać. Tymczasem zapraszamy do naszej galerii.


• Niedawno odbył się kolejny konkurs propagujący gwarę śląską pt; „Gwara śląska jest piękna” W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas II i III. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie gwary naszego regionu.
Uczniowie przygotowujący się do konkursu uczyli się śląskich nazw zwierząt i roślin, które wraz z obrazkami umieszczone były na gazetce regionalnej. Zdobyte wiadomości wykorzystali w trakcie konkursu. Konkurs składał się z dwóch części:
W I części uczniowie w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną zapoznali się z obrzędem powitania wiosny w różnych krajach świata.
W II części wypełniali test, dostosowany odpowiednio do grupy wiekowej
Konkurs został rozpatrzony w dwóch kategoriach.
A oto

Wyniki Konkursu Regionalnego dla klas II-III
pt. „Gwara śląska jest piękna”.

Klasy drugie:

I miejsce:
Anna Chrapek- kl. II a
Aleksandra Jasnoch – kl. II a
Zuzanna Schabowska- kl. II a

II miejsce:
Paulina Ciekalska- kl. II b
Wiktoria Turczyńska – kl. II b
Mikołaj Odoj- kl. II b

III miejsce: Bartek Adamoszek- kl. II c
Pola Matyjasiak – kl. II a

Klasy trzecie:

I miejsce:
Julia Gabryś- kl III a

II miejsce:
Natalia Szeląg – kl. III c

III miejsce:
Łukasz Lange- kl. III a
Amelia Sich – kl. III c
Ignacy Kamieński – kl. III b

Organizatorzy: mgr Olga Pająk, mgr Alicja Okienko, mgr Alina Ciekalska

Przejdź do galerii

Rok szkolny 2015/2016


• W tym roku nasze miasto obchodzi 150 urodziny!!!!
Postanowiliśmy o tym fakcie pamiętać w tym roku szkolnym i dlatego już we wrześniu poświęciliśmy temu wydarzeniu dwie gazetki.
Pierwsza nosiła tytuł „150 urodziny Katowic”, a znajdowały się na niej reprodukcje ciekawych miejsc w naszym mieście.
Oglądając gazetkę nasi uczniowie z klas II i III mieli okazję poznać te ciekawe miejsca i przygotować się do konkursu plastyczno- regionalnego pt ” 150 lat Katowic”, w którym mogli wziąć udział nawet wszyscy, wystarczyły tylko chęci. Czasu było dużo, technika dowolna. Prace uczniowie wykonać mogli w domu lub w szkole podczas pobytu w świetlicy. Prace już napłynęły, jury wybrało te najciekawsze. Wystawa wszystkich prac została umieszczona przy izbie regionalnej. Zapraszamy do jej oglądania.
Temat drugiej gazetki to „Katowickie pomniki” Mogliśmy go zrealizować dzięki uczniom klasy III b.
Uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą udali się na wycieczkę po naszym mieście szlakiem katowickich pomników. Co widzieli, co sfotografowali, co ich zaciekawiło i jakie pomniki utrwalili swoimi obiektywami można zobaczyć na gazetce regionalnej. Zapraszamy do oglądania na „żywo” na naszej gazetce lub w galerii.


• W związku z halloween dzieci chętnie przebierają się za potwory, straszydła obcego pochodzenia, a przecież mamy własne demony, strachy, ale nasi uczniowie ich nie znają, nie wiedzą o nich, bo dzisiaj przecież już się dzieci „nie straszy”. I nie o straszenie tu chodzi, ale o wspólną zabawę, kultywowanie tradycji i poznanie regionalnych zwyczajów. Dlatego zaproponowaliśmy już po raz kolejny wspólną zabawę.

Zabawa – konkurs polegała na poznaniu pewnej grupy śląskich straszków i plastycznej interpretacji ich wyglądu. Każda praca została opatrzona numerkiem i umieszczona na wystawie pt. „Halloween po Śląsku, czyli straszki Śląskie”. Na wystawie znalazły się: Skrzaty, Jaroszki, Beboki, Meluzyny, Połednice, Diabły, Świetle, Mory i Utoplce. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły oraz rodzice wzięli udział w tajnym głosowaniu na wybranego straszka.

Wyniki głosowania zostały umieszczone przy wystawie straszków, przy izbie regionalnej, a autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni. Przejdź do galerii


• 03.12.2015 odbyły się nasze regionalne mini warsztaty. Tym razem poświęcone zostały górniczemu świętu i nosiły tytuł „O górnikach pamiyntómy, ślaskie pieśniczki śpiywómy”. Przedstawiciele klas I-III wspólnie z nauczycielami zajmującymi się w naszej szkole regionalizmem śpiewali śląskie piosenki i tańczyli tańce regionalne. Najbardziej przypadł wszystkim do gustu "Miotlarz". O dziwo! Wszyscy chcieli tańczyć z miotłą.
Było wesoło i przyjemnie. Na koniec wszyscy chętnie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z manekinem ubranym w mundur górniczy. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii. Zapraszamy!!! Przejdź do galerii

Zapraszamy też do obejrzenia naszej gazetki ściennej, bo na nie już ŚWIĘTA!!


• Do tej pory wiele czasu poświęciliśmy na kultywowanie śląskich zwyczajów. Nasze warsztaty, konkursy i gazetki poświęcone były regionalnym obrzędom i zwyczajom. Teraz postanowiliśmy zwrócić uwagę naszych dzieci na śląską gwarę, którą jeszcze do tej pory posługują się niektórzy seniorzy w naszym mieście. Nie jest, więc obca naszym dzieciom, czasem posługują się nią sami w swoich domach. Postanowiliśmy więc, że i w szkole gwarę rozpropagujemy.
Na naszej regionalnej gazetce, co pewien czas pojawia się grupa śląskich wyrazów wraz z ilustracjami. Nasi uczniowie mogą, więc poznać śląską nazwę przedmiotów, którymi otaczają się, na co dzień, Chodzą, patrzą i czytają! A my zaproponowaliśmy im konkurs, w którym wykorzystamy słowniczek śląskich nazw. Konkurs odbędzie się na przełomie kwietnia i maja tak, więc jeszcze parę "rzutów" śląskich słówek na naszej gazetce się pojawi. Zapraszamy do śledzenia naszej gazetki, a potem do udziału w konkursie.


• 10 maja 2016 odbył się konkurs regionalny pt: "Gwara Śląska jest piękna". Udział w konkursie wzięli uczniowie klas I- IV. Konkurs składał się z części teoretycznej w ramach, której uczestnicy musieli wykazać się znajomością gwary śląskiej w podanym przez organizatorów zakresie oraz z praktycznej - ułożenie z puzzli zabawki i zakreślenie jej gwarowej nazwy. Zadania nie były chyba trudne, bo uczniowie uporali się z nimi bardzo szybko, a cel, jakim była znajomość gwary naszego regionu został osiągnięty.Rok szkolny 2014/2015


18.09.2014 w izbie regionalnej odbyły się zajęcia dydaktyczne w trakcie których uczniowie klasy III a pod opieką swojej wychowawczyni poznali zwyczaj związany z kiszeniem kapusty. Dzieci nie tylko zapoznały się z tym zwyczajem teoretycznie, ale i praktycznie, bo same „upychały kapustę w słojach, soliły i przekładały cebulą i marchewką. Tak przygotowaną kapustę zabrały do domu. Na rezultat jednak trzeba jeszcze poczekać! Przejdź do galerii


02.10.2014 w związku z odbywającym się 05.10 świętem kartofla w naszej izbie regonalnej odbyły się mini warsztaty pt: „Kartoflane cudoki” w trakcie których uczniowie klas I i III z kartofli i innych materiałów wykonywali różne figurki. Wszystkie cudoki znalazły miejsce na wystawie, a ich autorzy zostali nagrodzeni kartoflanym przysmakiem - frytkami. Przejdź do galerii


09.10.2014 odbył się konkurs regionalny pt.: "Ziemniaki, pyry kartofle”. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas I, II i III. Celem konkursu było zapoznanie dzieci z jednym ze śląskich obrzędów okresu jesiennego, a mianowicie z wykopkami.
Uczniowie przygotowujący się do konkursu śledzili informacje dotyczące tej tematyki, zgromadzone na gazetce regionalnej. Zdobyte wiadomości wykorzystali w trakcie konkursu. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej, (podczas której uczniowie wypełniali test, dostosowany odpowiednio do grupy wiekowej) i praktycznej (w trakcie, której uczniowie wykonywali jedną z tradycyjnych śląskich potraw z ziemniaków – szałot z kartofli”).
Konkurs został rozpatrzony w trzech kategoriach. Wyniki konkursu


Niezależnie jednak od wyników nasze dzieci poznały kolejny śląski obrzęd, wzbogaciły zasób słownika gwarowego i nauczyły się przyrządzać śląską potrawę.
Organizatorzy: mgr Olga Pająk, mgr Alicja Okienko, mgr Alina Ciekalska.
Przejdź do galerii


30.10.2014 zorganizowaliśmy już II Edycję Halloween po Śląsku, czyli śląskie straszki.
Coraz częściej naśladujemy obce kultury, zwyczaje i obrzędy, a nie zawsze znamy własne, rodzime. Dzieci w związku z halloween chętnie przebierają się za potwory, straszydła pochodzenia amerykańskiego, a przecież mamy własne demony, strachy, ale nasi uczniowie ich nie znają, nie wiedzą o nich, bo dzisiaj przecież już się dzieci „nie straszy”. I nie o straszenie tu chodzi, ale o wspólną zabawę, kultywowanie tradycji i poznanie regionalnych zwyczajów. Dlatego zaproponowaliśmy już po raz drugi wspólną zabawę. Przed helloween nasi uczniowie myślą jak się przebrać, jak zorganizować ten dzień, dlatego właśnie wtedy zapoznajemy ich z niektórymi śląskimi straszkami. Opowiadamy im o demonach i duchach, których bali się mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do wspólnej zabawy- konkursu.

Zabawa – konkurs polega na poznaniu pewnej grupy śląskich straszków i plastycznej interpretacji ich wyglądu. Każda praca zostaje opatrzona numerkiem i umieszczona na wystawie pt.; Halloween po Śląsku, czyli straszki śląskie”.

Na wystawie znalazły się: Skrzaty, Jaroszki, Beboki, Meluzyny, Połednice, Diabły, Świetle, Mory i Utoplce, Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły oraz rodzice biorą udział w tajnym głosowaniu na wybranego straszka. W tym roku najwięcej punktów zdobyli:

Diabeł z nr 131 - I miejsce, autor Martyna Lysko z kl III a
Mora z nr 112 – II miejsce, autor Zosia Stolarska, kl II b
Mora z nr 114 – III miejsce, autor Ania Starzyk, kl II b

W ubiegłym roku szkolnym straszki wykonane przez naszych uczniów zostały wystawione na wystawie w muzeum Katowic i wzbogaciły warsztaty na temat śląskich straszków prowadzone na terenie muzeum. Przejdź do galerii


• Pod koniec listopada zaprosiliśmy dzieci z klas I – III do wspólnej zabawy, która polegała na tym, aby napisać list do św. Mikołaja. Na listy Mikołaj czekał do 2 grudnia, a następnie znalazły się one na naszej gazetce regionalnej. Marzeń Mikołaj wprawdzie nie spełnił, ale wszystkich adresatów 5 grudnia nagrodził słodkim upominkiem. Dzięki tej zabawie dzieci poznały kolejny zwyczaj. Przejdź do galerii


03.12.2014 odbyły się kolejne już mini warsztaty regionalne. Tym razem uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać ducha śląskich kopalń – Skarbnika. W pierwszej części zajęć dzieci wysłuchały opowiadania M. Szołtyska o tym skąd się wziął Skarbnik, czyim jest duchem, co dobrego i co złego robi dla górników, jak wygląda. Opowiadanie napisane jest gwarą, więc nasi uczniowie nie tylko poznali postać Skarbnika, ale i osłuchały się z językiem gwarowym.
W drugiej części dzieci wykonywały pracę plastyczną techniką collage, był to portret ducha kopalni.
Prace przedstawiające Skarbnika znalazły się na wystawie poświęconej naszym górnikom z okazji Dnia Górnika. Tym razem duchy „nie straszą", ale przypominają wszystkim, że mieszkamy na Śląsku, a tu zawód górnika ma swoją tradycję. Przejdź do galerii


17.12 i 19.12.2014 - Jasełka.
W tym roku szkolnym jasełka przygotowali nasi najmłodsi uczniowie z klasy I c i III a pod opieką swoich wychowawców: p. Alicji Okienko i p. Olgi Pająk. Aktorzy godali i śpiywali po Śląsku bo były to „Jasełka po Śląsku”. Występowali aż trzy razy bo 17.12., wieczorem dla zaproszonych gości (goście dopisali, sala była pełna, a oklaski gromkie) i 19.12, najpierw dla swoich młodszych kolegów z klas I – III, a potem dla tych starszych z klas IV- VI.
Mamy nadzieję, że się podobało, że wszyscy rozumieli naszą gwarę, że dzięki wyświetlanym na ekranie tekstom kolęd po Śląsku potrafili je razem z nami zaśpiewać, bo taki był nasz cel. Przejdź do galerii


W styczniu postanowiliśmy pokazać naszym uczniom śląskie zabawy i zabawki śląskich bajtli. W tym celu przygotowaliśmy gazetkę ścienną na temat „śląskie zabawy, czyli, jak, czym i w co bawiły się śląskie bajtle. Czytając umieszczone tam informacje i oglądając przedstawiające dawne śląskie zabawki, nasi uczniowie mogli odpowiedzieć sobie na powyższe pytania i poznać zabawy i zabawki swoich przodków.


W marcu postanowiliśmy zaprosić wszystkich uczniów klas I – III do stworzenia wiosennej gazetki ściennej pt. "O wiośnie po śląsku". Uczniowie nie tylko kolorowali ilustracje wiosennych kwiatów i zwierząt, ale zapoznawali się z ich gwarowymi nazwami. Teraz już wiedzą co to są i jak wyglądają siyrotki, kocie galoty, bolioczka, czy jak po śląsku nazywa się motyl, kura czy kot. Przejdź do galerii


20 marca odbyły się kolejne mini warsztaty regionalne "Śląskie zabawy i wielkanocne jajka", podczas, których dzieci ozdabiały jajka i uczyły się śląskich zabaw podwórkowych.


26 marca z okazji Dnia otwartego szkoły gościliśmy w naszej izbie gości, byli nimi przedszkolacy. Goście obejrzeli niektóre eksponaty znajdujące się w izbie, strój Ślązaczki i mundur górnika, a następnie zasiedli w starych szkolnych ławkach aby wziąć udział w zajęciach na temat "W SP 15 o wiośnie po Śląsku". Dzieci kolorowały ilustracje wiosennych kwiatów i zwierząt oraz poznawały ich gwarowe nazwy. W odczytywaniu nazw pomagały im ich starsze koleżanki z klasy III a przebrane w stroje śląskie. Pokolorowane prace zostały ocenione pozytywnie, zgodnie z panującym u nas zwyczajem, czyli ojlą. Następnie dzieci umieściły je na dużym arkuszu papieru i zabrały ze sobą do przedszkola( mamy nadzieję, że ozdabiają teraz ich sale). Na zakończenie zajęć starsze koleżanki nauczyły swoich młodszych kolegów i koleżanki śląskiej zabawy ze śpiewem "Literki". Przed wyjściem z izby nasi goście na pożegnanie mogli sięgnąć jeszcze do kieszeni górniczego płaszcza, gdzie znaleźli cukierki kopalnioki oraz do taszki Ślązaczki, gdzie znaleźli szkloki. Przejdź do galerii


11 czerwca odbyły się ostatnie już w tym roku mini warsztaty regionalne. Wzięli w nich udział chętni uczniowie, którzy chcieli poznać ciekawe miejsca w naszym mieście, które można odwiedzić spędzając wakacje w Katowicach.
Podczas mini warsztatów dzieci poznały ciekawe miejsca, zobaczyły ich zdjęcia, reprodukcje, a następnie zilustrowały je, aby dla pozostałych uczniów umieścić je na gazetce regionalnej pt „Lato w mieście”. Mamy nadzieję, że dzięki ilustracjom dzieci, wzbogaconych wierszykami uczniowie spędzający lato w mieście odwiedzą te ciekawe miejsca i w przyszłym roku szkolnym podzielą się z nami swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, a może nawet zdobytą wiedzą podczas regionalnych konkursów i mini warsztatów. Zapraszamy do udziału w nich w przyszłym roku szkolnym.
Miłych i bezpiecznych wakacji nie tylko w mieście!!!! Przejdź do galerii


• Dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom za eksponaty przekazane do naszej izby tradycji.

Rok szkolny 2013/2014


• 27.09.2013 – zajęcia edukacyjne w izbie regionalnej – kiszenie ogórków i suszenie jabłek Przejdź do galerii


• 17.10.2013 – Konkurs regionalny „Od ziarenka do bochenka”
Laureaci z kl. II:
1. Palka Zuzia, Zając Wiktoria
2. Dudzik Dominika
3. Wójtowicz Jan
Laureaci z kl. III
1. Komenda Emilka
2. Pasionek Patryk
3. Breguła Jędrzej Przejdź do galerii


• 17.10.2013 – Mini warsztaty regionalne – lepienie różnego gatunku pieczywa z masy solnej


• 30.10.2013 – Konkurs Halloween po Śląsku czyli Śląskie Straszki. Straszki zostały też wystawione w Muzeum Katowic w Nikiszowcu.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Michał Sołtys, kl. 3 a
II miejsce: Jędrzej Brguła, kl. 3 b
III miejsce: Piotr Plewik, kl. 3 b, Jagoda Żebrowska, kl. 2 a, Paulina Drozd, kl. 3 a
Przejdź do galerii


• 27.11.2013 – Mini warsztaty regionalne – „Dzień Górnika”. Wykonanie górniczej czapki (czako) i wianków śląskich Przejdź do galerii


• 27.11.-05.12.2013 – Wystawa czapek górniczych i wianków śląskich


• 06.12.2013 – Wystawa prac pt. „Witamy Mikołaja”


• Grudzień 2013 – Mini warsztaty regionalne Zabawki na choinkę – wykonanie zabawek zgodnie ze śląską tradycją, wspólne ubieranie choinki w Izbie regionalnej


• Grudzień 2013 – Międzyklasowa zabawa na najdłuższy łańcuch „Choinkowy łańcuch”
Najdłuższy łańcuch wykonali uczniowie:
1. kl. IIIa – 1560 oczek
2. kl. IIIb – 1170 oczek
3. kl. IIa – 561 oczek


• 26.02.2014 – Mini warsztaty regionalne „Gry i zabawy moich dziadków, czyli jak bawiły się dawniej śląskie bajtle”. Wykonanie prac plastycznych na międzyszkolny konkurs „Zabawy na śląskich podwórkach” Przejdź do galerii


• 27.02.2014 – Zajęcia edukacyjne mające na celu kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” Przejdź do galerii


• 12.03.2014 – Wewnątrzszkolny konkurs regionalny gwary śląskiej dla klas I-III pod hasłem „Śląskie jest piękne”. Uczniowie mieli przygotować recytację dowolnego tekstu w gwarze śląskiej (wiersz, fragment prozy, tekst gawędziarski).

Oceniano:
- poprawność wymowy
- dobór tekstu
- interpretacje utworu- dykcję, modulacje głosem
- ogólny wyraz artystyczny

W wewnątrzszkolnym konkursie wzięły udział następujące osoby: Dominika Dudzik, Kinga Tomczyk, Martyna pala, Wiktoria Zając, Patryk Pasionek, Michał Sołtys, Emilia Komenda, Jędrzej Breguła, Julia Chrapek, Jan Chełmecki, Iwona Wereta, Zosia Stolarska, Weronika Mateja, Seweryn Jezior.

Jurorzy, a jednocześnie organizatorzy w składzie: Alicja Okienko, Olga Pająk, Alina Ciekalska wytypowali następujących zwycięzców:
I miejsce: Dominika Dudzik
II miejsce: Kinga Tomczyk
II miejsce: Zosia Stolarska i Patryk Pasionek


• 18.03.2014 – laureaci wewnątrzszkolnego konkursu reprezentowali naszą szkołę w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej pod hasłem „Śląskie jest piękne”. III miejsce zajęła uczennica klasy IIa Dominika Dudzik. Przejdź do galerii


• Marzec 2014 – Wystawa na gazetce regionalnej prac plastycznych „Marzanny” wykonanych przez uczniów kl. IIIa Przejdź do galerii


• 02.04 2014 - kolejne mini warsztaty regionalne, podczas których dzieci z kl. I-III miały okazję poznać zwyczaj związany ze świętami Wielkiej Nocy - ozdabianie jajek. Przejdź do galerii


Dziękujemy anonimowemu darczyńcy za eksponaty przekazane do Izby Regionalnej.Gazetki regionalne


Tematyka gazetek jest poświęcona obrzędom dorocznym i rozpowszechnianiu gwary śląskiej.

1) Żniwa – gazetka od ziarenka do bochenka”
2) „Wice po Śląsku”
3) 11 listopada
4) Obrzędy i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia
5) Logotypy Śląskie
6) Pożegnanie zimy i powitanie wiosny – wystawa prac „Marzanny” wykonanych przez uczniów kl. IIIa
7) Paweł II na Śląsku
8) Wakacje na Śląsku


Izba Regionalna w obiektywie


Minisłownik Ślonskiej Godki


akuratny = prawidłowy, taki jak trzeba
antryj = przedpokój
asić sie = chwalić się, pysznić się * Niy aś sie tak tymi szczewikami!

babrać = brudzić
badki = kąpielówki * Czamu sie niy sebleczesz do badkow?
bajtel, bajtlik = dziecko, chłopiec
bajzel = nieporządek, bałagan
bal, bala = piłka * Pogromy sie w bal?
banka = tramwaj
beblać = mówić od rzeczy * Już sie zawrzij, bo yno beblosz a beblosz!
bebok = ktoś brzydki, ohyda
binder = krawat
błoznować = żartować
bombon = cukierek
brele, bryle = okulary
briftasza = portfel
byszta = szczotka

capnąć = złapać
chasiok = śmietnik
chop = mąż, mężczyzna
ciepać sie = podskakiwać, buntować się, nie zgadzać się * Co sie ciepiesz smarkoczu!
ciepać = rzucać
cima, ćma = ciemno
cufal = przypadek
cug = pociąg, a. przeciąg, ciąg w kominie * Niy ma dzisioj cugu i sie w piecu niy poli.

danga, dynga = tęcza
dochtor = doktor, lekarz
durch = ciągle
dziołcha = dziewczyna

elwer = bezrobotny, a. rzut karny
erlyjz = zamawiam, zaklepywanka podczas zabawy

fajer = święto, dzień wolny od pracy
familijo = rodzina
fest = mocno, bardzo, a. święto, uroczystość
fibermas = termometr
fifrać = brudzić się
fliger = samolot
fusbal = piłka nożna

gańba = wstyd * To bydzie gańba na cołko wieś!
gibać sie = śpieszyć się
godać = mówić * Niy godej tela!
gorko = gorąco
gryfny = ładny

heft = zeszyt
hruby = gruby
hyrlać = kaszleć

inakszy = inny * Łoni maja inakszo chałpa!
interesantny = interesujący
ino = tylko
isto = naprawdę

ja = tak * Ja, ja, a my ci godali...!
jodło, jołdło = jedzenie
kadzić = smrodzić

kaj = gdzie
kamrat = kolega
kapuca = kaptur
kejnedy = innym razem * Pogodomy ło tym kejnedy!
kierchof = cmentarz
kminić = oszukiwać, kłamać
kopruch = komar * Ale kopruchy żerom!
kusik = buziak, całusek
kyjza = ser (nie twaróg)

lacie, laćki, lacze = pantofle domowe
laclik = ślimak
lygać = kłaść się spać * Trza rzykać i lygać!
lynga = długa bułka, bułka francuska

łachy = ubrania * Te stare łachy trza spolić, bo yno garuszom nom w szranku.
łoblykać sie = ubierać się
łojcowie = rodzice
łostawić = zostawić

macha = mina * Szczylo macha choby afa.
malckawa = kawa zbożowa
miesionczek = księżyc
mlyko = mleko
moj = mąż
moja = żona
mycka = czapka

na kraju = na brzegu
na zadku = z tyłu
nimocny = chory
nojprzod = najpierw
nynać = spać * Nyny, nyny... śpij malutki!

odewrzić = otworzyć
okompać sie = wykąpać się
oplerek = parówka
owerol = dres

paniynka = biedronka
pecynek = bochenek chleba
pieśniczka = piosenka
pisok = ołówek, coś do pisania
piznonć = uderzyć
po ćmoku = po ciemku
podzim = jesień
prawić = mówić, opowiadać
pryko = łóżko
przoć = kochać, lubieć
pucować = czyścić, a. tynkować
pyrtnonć = przewrócić się

rachować = liczyć * Porachuj, wiela cilipow siedzi na krzoku.
rapitołza = żaba
roler = hulajnoga
ryczka = stołeczek, krzesełko
rzać = śmiać się * Czamuś sie tak rzoł w tym kościele?
rzykać = modlić się * Porzykejcie tyż za mie, starko!

sak = siatka, torba
sierotki = stokrotki
skoczka = pchła
srocz = ubikacja
srogi = duży, wielki
strom = drzewo
staroszek = dziadek
synek = chłopiec
szkuty = włosy
szłapa = noga, stopa
szpas = żart
sztiglować = stroić się
szwaja = stopa, noga

ślimtać = płakać
śmioć sie = śmiać się
świtnonć = uderzyc, przewrócić się, umrzeć

tacik = tatuś
tinta = atrament
tonkać = moczyć
turnszuły = tenisówki
tyta = papierowa torebka, a. róg obfitości dla pierwszoklasisty

ufifrać sie = pobrudzić się
usnoplany = zakatarzony
uwarzić, uwarzyć = ugotować * Trudka, co uwarzisz dzisioj na łobiod, bo jo żur ze szpyrkami.

wachować = pilnować
wajać = narzekać, marudzić
wetnymy sie = założymy się
wieczerza = kolacja
wrazić = włożyć

zachichrać sie = zaśmiać się
zachorzeć = zachorować
zaklupać = zapukać * Zaklupej na łokno, co ci łotworza.
zesel = fotel
zicherka = agrafka

żadny = brzydki
żymła = bułka
żyniaczka = ślub, zamążpójścieStrony internetowe związane z Górnym Śląskiem

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"