ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Oddział dwujęzyczny - klasa VII
z wiodącym językiem hiszpańskim
2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Adamskiego 24 ogłasza zapisy uczniów do klasy VII dwujęzycznej z wiodącym językiem hiszpańskim na rok szkolny 2021/2022.

Zapisów dokonuje się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Zgłoszenia uczniów naszej szkoły oraz wnioski uczniów spoza rejonu szkoły należy składać:
od 26 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. do godziny 15.00.


W klasie VII i VIII w oddziale dwujęzycznym nauka języka hiszpańskiego w ilości 5 godzin w tygodniu, nauka języka angielskiego w ilości 2 godzin tygodniowo. Dodatkowo:
- w klasie ósmej 1 godzina (geografia/historia) prowadzona w języku hiszpańskim;
- możliwość kontynuacji nauki w klasach dwujęzycznych II LO (po uzyskaniu min. pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych).

Do oddziału dwujęzycznego w pierwszej kolejności przyjmuje się ucznia naszej szkoły, który:
- otrzymał promocję do klasy VII,
- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust. 2. ustawy - Prawo oświatowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Zapraszamy :)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
wielkość pliku: 550 kB
Regulamin rekrutacji
wielkość pliku: 534 kB
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
wielkość pliku: 369 kB
Karta zgłoszenia
wielkość pliku: 298 kB
Formularz potwierdzenia woli
wielkość pliku: 283 kB
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły
wielkość pliku: 389 kB
Sprawdzian predyspozycji językowych
wielkość pliku: 363 kB

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"