Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Strona główna

Dnia 28 września 2013 roku wejściem na Czantorię Wielką rozpoczęło działalność Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze PTTK w SP nr 15.

Dnia 18 marca 2014 odbyło się w naszej szkole zebranie założycielskie SKKT. Frekwencja dopisała, oprócz dzieciaków czas znaleźli zabiegani rodzice, co cieszy. Po powitaniu przez opiekunów koła igospodarza szkoły pana dyrektora Andrzeja Łukasiewicza nastąpiła najważniejsza część spotkania. Legitymacje nowym członkom rozdał osobiście prezes Katowickiego oddziału PTTK pan Krzysztof Bywalec. Były gratulacje, pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia ze wspólnych wypraw. Pani przewodnik Grażyna Adamek starała się wyczerpująco odpowiedzieć na wszelkie zadane pytania zainteresowanych, także te dotyczące najbliższego wyjazdu na Halę Boraczą.

Kliknij aby zamknąć