Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Sezon 2018

WYCIECZKI SKKT „Bukowina” w sezonie turystycznym 2018.

14-15 kwietnia 2018r. - ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO - POSZUKIWANIE WIOSNY - Beskid Śląski - Pasmo Klimczoka i Magury.

11-12-13 maja 2018r – trzy dni! „Wiosna w pełni”. Beskid Żywiecki – Krawców Wiech – Złatna – Zapolanka – Rajcza - nocleg w schronisku młodzieżowym w Złatnej.

9-10 czerwca 2018r. Przedsmak wakacji w Gorcach – Turbacz – autokarowa dla zaawansowanych.

WAKACJE!!!

6-7 października 2018r. – powitanie jesieni – Błatnia