Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Aktualności

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK NA 2018r.

 • Składka ulgowa młodzieżowa 25,00 zł – ta obowiązuje uczniów członków SKKT
 • Składka normalna - dorośli 55,00 zł
 • Składka ulgowa - dorośli uprawnieni 30,00 zł
 • Składka ulgowa II półrocze 15,00 zł
 • Wpisowe normalne 15,00 zł
 • ulgowe 8,00 zł
 • ulgowe uczniowie 6,- + 4,- legitymacja = 10,00 zł

Nowe osoby wnoszą opłatę:
 • wpisowe 10,-
 • znaczek na 2018r. 25,-
 • książeczka GOT 5,-
 • RAZEM = 40,00 zł
Deklaracje do pobrania u opiekuna SKKT w szkole.
WPŁATY u Opiekuna Koła - p. IWONY NIEDŹWIEDZKIEJ - podczas Nocy Turystów lub do dnia 26 stycznia 2018r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW!
II NOC TURYSTÓW – PODSUMOWANIE ROKU TURYSTYCZNEGO 2017 SKKT BUKOWINA i OLIMP
19-20.01.2018r.

Regulamin imprezy. Postanowienia ogólne
W spotkaniu „II NOC TURYSTÓW” – zakończenie roku turystycznego 2017 mogą uczestniczyć wyłącznie zarejestrowani członkowie SKKT Bukowina i SKKT OLIMP za pisemną zgodą rodziców (opiekunów) i po zaakceptowaniu listy uczestników przez Dyrektora szkoły. Podczas „Nocy Turystów” obowiązuje regulamin bezpieczeństwa zgodny z regulaminem szkoły, Sali gimnastyczne, stołówki, i wycieczek SKKT i Statutem PTTK.

Założenia ogólne
Założeniem ogólnym jest uroczyste i nietypowe formie zakończenie roku turystycznego, podsumowanie wyjazdów, podsumowanie zdobytych punktów oraz wręczenie legitymacji nowym członkom Kół. Ponadto „ Noc Turystów” to spotkanie z gościem specjalnym, wspólne oglądanie zdjęć i filmów o tematyce górskiej, bal karnawałowy, sportowe i umysłowe potyczki, wspomnienia z naszych wypraw oraz wspólne spędzanie czasu i rozwój umiejętności współpracy zespołowej- wspólne przygotowywanie posiłków, wspólne przygotowania do zajęć sportowych i wspólne sprzątanie po zakończeniu imprezy.

Podstawowe wyposażenie. Szczegółowy program imprezy
 • Godz. 17:00-17:30 – rejestracja uczestników, podział na szatnie, zabezpieczenie bagaży - zgłoszenie do grupy roboczej, zapisy do zawodów sportowych i umysłowych;
 • Godz. 17:45-18:30 - Zebranie walne członków Koła – wpłaty składek rocznych PTTK. Przypomnienie regulaminów SKKT, zapisów Statutu PTTK itp. Kontrakt z członkiem SKKT;
 • Godz. 18:30-18:45 - Przerwa techniczna – przygotowanie do spotkania z gościem specjalnym;
 • Godz. 19:00-20:30 - Spotkanie z gościem specjalnym - slajdowisko;
 • Godz. 20:30-21:30 - Uroczysta kolacja;
 • Przerwa techniczna – 30 min.
 • Godz. 21:45-00:00 – Bal turysty – potańcówka w stroju turystycznym z XX wieku. Konkurs na najbardziej charakterystyczny strój turystyczny XX wieku. Wręczenie legitymacji nowym członkom, ślubowanie;
 • Godz. 00:01 - Nocny maraton filmowy;
 • Godz. 7:00- 8:00 - pobudka ?, poranna toaleta, sprzątanie sali gimnastycznej, przygotowanie do śniadania;
 • Godz. 8:00– 8.45 - śniadanie i sprzątanie po posiłku;
 • Godz. 8:45– 9.00 - przygotowanie do rozgrywek sportowych i umysłowych;
 • Godz. 9:00–12.00 - rozgrywki sportowe, umysłowe, łamigłówki matematyczne;
 • Godz. 12:00-13.00 – Przygotowanie do obiadu. Obiad;
 • Godz. 13.00-14.00 - Sprzątanie terenu szkoły;
 • Godz. 14.00-14.15 - Zakończenie imprezy, odbiór uczestników. Zabezpieczenie szkoły.
Postanowienia końcowe
 1. Harmonogram imprezy ma charakter informacyjny. Czasy poszczególnych działań jak i zaplanowane atrakcje mogą ulec zmianie za względów organizacyjnych, czasowych.
 2. Podczas Nocy Turystów obowiązują regulaminy szkoły, sali gimnastycznej, jadalni, wycieczek szkolnych i SKKT. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów dotyczących obszarów przebywania w szkole (miejsca wyznaczone do konkretnych zajęć zgodnie z programem - sala gimnastyczna, szatnie, toalety, jadalnia, korytarz pierwszego piętra i parteru w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć i komunikacji). Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się i przebywania w strefie niewyznaczonej dla uczestników „Nocy Turystów” – korytarze drugiego i trzeciego piętra.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględne go przestrzegania ramowego programu „Nocy Turystów”. O fakcie naruszenia regulaminu i programu pobytu w szkole podczas „Nocy Turystów” rodzic (opiekun prawny) zostanie powiadomiony telefonicznie i zobowiązany do natychmiastowego odbioru uczestnika.
 4. Podczas spotkania szkoła pozostaje zamknięta, jest włączony monitoring i powiadomienia policji i straży pożarnej. Niemożliwe jest wychodzenie ze szkoły bez wiedzy i zgody prowadzących spotkanie (chyba, że wymaga tego okoliczność wykluczenia uczestnika i odbiór przez rodziców (złamanie regulaminu) lub w nagłych przypadkach wezwania pomocy do poszkodowanego.
 5. Przy odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest potwierdzić powyższy fakt stosownym oświadczeniem na piśmie. Niewłaściwe zachowanie będzie skutkowało obniżeniem oceny zachowania i wykluczeniem z SKKT.
 6. Wszyscy uczestnicy i ich rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie z programem i regulaminem zachowania i bezpieczeństwa obowiązującymi podczas „Nocy Turystów” podpisem na karcie zgłoszenia – Zgody.
 7. Każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie: talerzyk, kubek, sztućce, śpiwór, karimatę, zimne napoje, słodycze i „pogryzki”.
 8. Każdy uczestnik wnosi opłatę 25,- na zakup produktów spożywczych na śniadanie, obiad i kolację.
 9. Składka PTTK na 2018 rok wynosi – ulgowa dzieci 25,-, normalna 55,-, - wpłaty podczas Nocy turystów. Na spotkanie każdy uczestnik dostarcza legitymację PTTK i książeczkę GOT.
Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają:
 1. Śpiwór i poduszeczkę
 2. Kubek, talerzyk i sztućce
 3. Latarkę lub czołówkę
 4. Strój do spania ( dres,koszulkę lub tym podobne)
 5. Strój sportowy do rozgrywek sportowych, strój balowy - turystyczny
 6. Obuwie zmienne ( trampki, adidasy)
 7. Przybory toaletowe, ręcznik.

Organizatorem są opiekunowie SKKT Bukowina i Olimp.

Opiekę sprawują:
 • Grażyna Adamek
 • Iwona Rogalska-Niedźwiedzka
 • Agata Polewana

Informacja wraz ze Zgodą-oświadczeniem