Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Zarząd SKKT Bukowina

Prezes – Dobromiła Sosna
Zastępca Prezesa – Michał Hoffman
Sekretarz – Agata Molenda
Skarbnik – Patryk Szot
Członek i kronikarz - Dominika Dudzik