Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Zarząd SKKT Bukowina

Prezes – Szymon Maślanka
Zastępca Prezesa – Aleksander Szonowski
Sekretarz – Maciej Jaksa i Hanna Łabno
Kronikarz - Maciej Wócik