ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Agata Krystek-Jadwiżuk
e-mail: iod.akrystek@cuw.katowice.pl
tel: 32/606-13-28Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Czytaj
Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli naszej szkoły, zwracam się z prośbą o możliwość zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem na czas strajku. Strajk trwa do odwołania. Prosimy o uważne śledzenie informacji w mediach oraz naszej strony internetowej.

Dyrektor szkoły nie będzie w stanie zapewnić opieki większej grupie dzieci. Według spływających informacji zajęcia opiekuńcze w Szkole Podstawowej nr 15 mogą być zapewnione w godzinach 6.45 - 16.45 dla około 25-50 uczniów. Liczba ta może się zmienić. W czasie protestu nie jesteśmy w stanie realizować zaplanowanych lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Stołówka szkolna wydaje posiłki dla uczniów od 11.30 do 13.00.

Z wyrazami szacunku:
Małgorzata Wcisło

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

List do Rodziców

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w kórych odbędzie się strajkSzanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie w tej trudnej sytuacji, jaką jest strajk nauczycieli. Szczególne podziękowania składamy Rodzicom, którym udało się zapewnić opiekę nad swoimi dziećmi.
Przepraszamy za wszystkie utrudnienia.

Z poważaniem: Małgorzata Wcisło i Izabela Sośnik
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Adamskiego 24 ogłasza zapisy uczniów do klasy VII dwujęzycznej z wiodącym językiem hiszpańskim na rok szkolny 2019/2020.
Zapisów dokonuje się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Zgłoszenia uczniów naszej szkoły oraz wnioski uczniów spoza rejonu szkoły należy składać:
od 23 kwietnia 2019r. do 17 maja 2019r. Zgłoszenia i wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Serdecznie zapraszamy :)
W związku z akcją strajkową nauczycieli Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach informuje Rodziców Uczniów oraz Młodzież zainteresowaną uczęszczaniem do klasy VII - oddział dwujęzyczny z wiodącym językiem hiszpańskim , iż Dzień Otwarty zaplanowany na 25 kwietnia 2019 roku odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa poinformujemy. Za utrudnienia przepraszamy.
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚWIETLICOWY
na wykonanie Kukiełki teatralnej

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 7 maja 2019 r.
Nadsyłanie prac do 30 kwietnia 2019 r.

ADRESAT:
Uczestnicy ŚWIETLICY, UCZNIOWIE KLAS I-III

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
• kreatywność;
• technika wykonania;
• estetyka wykonania;
• zachowane proporcje;
• wytrzymałość(trwałość kukiełki)

Wytyczne techniczne: Wielkość kukiełki 60 cm razem z patykiem, zachowane proporcje, możliwość wykorzystania wszelkich materiałów plastyczno-technicznych.
Więcej informacji w regulaminie.
Zachęcam uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE EDUKACYJNO-PLASTYCZNYM NA GRĘ PLANSZOWĄ „GRA O ZDROWIE”.

Celem konkursu jest między innymi promocja idei gier planszowych jako wartościowego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej oraz rodzinie, a także kształtowanie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia.
Termin dostarczenia prac konkursowym upływa 10 maja.
Więcej informacji w regulaminie.STAN JAKOŚCI POWIETRZA!Aktualny stan powietrza

Prognoza
REKRUTACJA DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW Z REJONU ORAZ WNIOSKI UCZNIÓW SPOZA REJONU
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NALEŻY SKŁADAĆ
OD 15 MARCA 2019 ROKU DO 27 MARCA 2019 ROKU.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15
im. Jana Pawła II w Katowicach,
ul. Adamskiego 24
ogłasza zapisy uczniów do klasy VII dwujęzycznej
z wiodącym językiem hiszpańskim

na rok szkolny 2019/2020

Zapisów dokonuje się w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Zgłoszenia uczniów naszej szkoły oraz wnioski uczniów spoza rejonu szkoły należy składać:
od 23 kwietnia 2019r. do 17 maja 2019r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce
Klasa dwujęzyczna.

Nabór do klasy VII dwujęzycznej
z wiodącym językiem hiszpańskim w roku szkolnym 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
odbywa się we współpracy
z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach

SZANOWNI PAŃSTWO!
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach
w roku szkolnym 2019/2020 oferuje swoim wychowankom:


W oddziale klasy VII dwujęzycznej:
- zajęcia od godzin porannych,
- ciekawe i skuteczne metody pracy z uczniem,
- przyjazny klimat,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy dydaktyczne,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- rozwój zdolności i zainteresowań dziecka poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne – min.: kółka matematyczne, języka polskiego, teatralne, muzyczne, SKS, taneczne, chór szkolny i inne,
- możliwość uczestnictwa w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- poza standardowymi salami lekcyjnymi szkoła posiada min.: pracownię informatyczną, pracownię fizyczno-chemiczną, salę gimnastyczną, stołówkę, bibliotekę z czytelnią, multimedialne centrum edukacyjne oraz Izbę Regionalną – „małe muzeum” mające na celu przybliżenie uczniom codziennych czynności ich przodków,
- szkoła dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem sportowym.

Dla zainteresowanych:
- możliwość członkostwa w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym PTTK,
- możliwość członkostwa w 122 Katowickiej Drużynie Harcerskiej „Wiklina”.

W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach:
- w klasie ósmej dodatkowo 1 godzina (geografia/historia) prowadzona przez nauczyciela Hiszpana,
- możliwość kontynuacji nauki w klasach dwujęzycznych II LO (po uzyskaniu min. pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych),
- warsztaty kulturowo – językowe,
- realizacja wspólnych projektów,
- współpraca z Ambasadą Hiszpanii,
- udział w konkursach organizowanych przez II LO (językowych, związanych z kulturą i geografią Hiszpanii).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)
Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do akcji zbiórki makulatury, mającej na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych – ochrona środowiska w którym żyjemy, ochrona drzew, selektywna zbiórka śmieci, recykling.

Klasa, która zbierze najwięcej makulatury zdobędzie PRZECHODNI PUCHAR i tytuł EKO-KLASY.

Regulamin akcji dostępny jest na tablicach ogłoszeń i w każdej klasie szkolnej.
Przypominamy, iż ze względów organizacyjnych makulaturę można przynosić do szkoły tylko w wyznaczonym dniu.

Najbliższa zbiórka makulatury odbędzie się 10 maja.

Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do naszej akcji.

Regulamin zbiórki
Tabela wyników zbiórki makulatury

Ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2017/2018 pozyskano 1800 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup dwóch stolików piłkarskich marki ROBERT SPORT w celu uatrakcyjnienia przerw międzylekcyjnych. Taką decyzję zgodnie z regulaminem zbiórki makulatury podjął Samorząd Uczniowski oraz rodzice zwycięskiej klasy 2b.
Klasy III a i III b wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”. Uczniowie otrzymali materiały do pracy na lekcjach. Razem z psem Żarkiem poznawali zagrożenia związane z pożarami w domu oraz niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą tlenek węgla. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania mogą przyczynić się do pojawienia czadu, jak rozpoznać oznaki zatrucia tlenkiem węgla oraz jak zareagować w przypadku zagrożenia. Kolorowanki, krzyżówki, opowiadania o dzielnym psie Żarku zachęciły dzieci do nauki. Z entuzjazmem dzieci przywitały dziś zastęp Straży Pożarnej. Miały możliwość pochwalić się przed strażakami zdobytą na lekcjach wiedzą, z bliska obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie. A co najważniejsze zdobyć odpowiedzi na swoje pytania, usystematyzować wiedzę, rozwiać wątpliwości. Podsumowaniem spotkania było wręczenie dyplomów dla każdego uczestnika kampanii. I mocny uścisk strażaka oczywiście!Zapisy do SKKT

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DO WĘDROWANIA PO GÓRACH DZIECI DO WSTĄPIENIA DO DZIAŁAJĄCEGO OD 2002 ROKU W NASZEJ SZKOLE
Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego „Bukowina”.
INFORMACJE I ZAPISY U OPIEKUNA KOŁA P. IWONY NIEDŹWIEDZKIEJ CODZIENNIE W GODZINACH PRACY ORAZ P. GRAŻYNY ADAMEK – BASEN Pałacu Młodzieży.Konkurs

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym na znaczek XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”
Regulamin konkursu
W zakładce "dokumenty szkolne" umieszczono sprawozdanie z działalności szkoły w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się.
W dniu 1 lutego odbył się apel dla klas młodszych podsumowujący I półrocze. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w wielu konkursach: plastycznych, ekologicznych, fotograficznych. Laureatom gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach w II półroczu. Na apelu podsumowano udział uczniów klas II i III w akcji "ZOOM- Kids on the Move for Climate Action 2018". Uczniowie otrzymali upominki od Urzędu Miasta Katowice - organizatora akcji w naszym mieście.
Przed zbliżającymi się feriami zimowymi przypomniano uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych ferii.
Lista laureatówWspólna zabawa to super sprawa

Dnia 24.01. z okazji Dnia Babci i Dziadka odbył się spotkanie "Wspólna zabawa to super sprawa". Dziadkowie i wnuczęta razem bawili się i rywalizowali w różnych konkurencjach na sali gimnastycznej. Było dużo śmiechu i zabawy. Na koniec wnuki wręczyły dziadkom medale za udział i zaangażowanie. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i cudowną atmosferę.
Galeria zdjęć
Lecimy w Kosmos

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Koła Naukowego INTEGRA Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. "Lecę w Kosmos". Uczniowie w ramach akcji wykonali prace plastyczne związane z tematyką kosmosu. Zdjęcia prac przesłano do INTEGRY. Prace te zostaną umieszczone na karcie SD wewnątrz satelity KRAKsat, którego start w Kosmos zaplanowano na kwiecień br.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wykazali zaangażowanie i wykonali prace plastyczne. Gratulujemy, staliście się częścią misji kosmicznej!!!
Galeria prac
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców w sprawie przeciwstawiania się zjawisku używania substancji psychoaktywnych.
Czytaj
List z MEN w spawie zachorowań na Odrę

List kierowany do rodziców przez Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej oraz Jarosława Pinkasa - Głównego Inspektora Sanitarnego.
Czytaj
Dyrektor szkoły informuje, iż od 1 listopada 2018 r. na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego pobierane są odsetki za nieterminowe wpłaty za obiady szkolne w ustawowej wysokości 7%.
Równocześnie przypominamy, że opłatę za abonament obiadowy wnosi się za cały miesiąc z góry, do 30 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
Komunikat MEN w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Czytaj

W zakładce "Doradztwo zawodowe" uczniowie klas ósmych i ich rodzice/opiekunowie mogą zaleźć Informator o szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.Katowice Miastem Fachowców

Nasza szkoła realizuje miejski projekt KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW. W ramach projektu uczniowie klas ósmych podczas godziny wychowawczej „Dobry wybór otwiera wiele drzwi?” uzyskali wiedzę na temat różnych zawodów oraz rozpoznawali swoje zasoby - umiejętności, kompetencje i predyspozycje zawodowe. Kolejnym etapem były wizyty studyjne u konkretnych pracodawców. Nasi uczniowie odwiedzili: TP-Autokompleks oraz Kopalnię Węgla Kamiennego „Wujek”. Następnie uczniowie odbyli wizyty studyjne w szkole średniej, która uczy danego zawodu. Udaliśmy się z wizytą do Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.
Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych!

Dziękujemy wszystkim za ubiegłoroczną zbiórkę znaczków, kluczy i telefonów.
W tym roku również zachęcamy do udziału w akcjach proponowanych przez Ojców Werbistów, wspierających ich działalność misyjną: „Każdy znaczek wspiera misje”, „Klucz do nieba” i „Komórka na misje”. Szczegóły podane są poniżej na plakatach.

Jako Szkoła im. Jana Pawła II pragniemy włączyć się w proponowane akcje, by uczyć wrażliwości na potrzeby innych. Akcje adresowane są zarówno do uczniów, rodziców, jak i wszystkich pracowników szkoły. Wspólnie możemy wiele.

Nie trzeba wysyłać bezpośrednio do Ojców Werbistów, ale jest możliwość przyniesienia znaczków, kluczy czy komórek do szkoły. Po zebraniu większej ilości zostaną przekazane do Referatu Misyjnego.

Gorąco zapraszamy.
Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych.Egzamin ósmoklasisty

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniono przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Zachęcamy uczniów i nauczycieli do odwiedzenia wymienionych stron.

Pokazowe arkusze
NIECH ŻYJE ZEBRA

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg w swoich działaniach przykłada bardzo dużą uwagę do tego, aby uczyć młodzież i dzieci prawidłowego używania mediów cyfrowych w ruchu drogowym.
Ten film pomoże zrozumieć istotę bezpiecznego przejścia dla pieszych. Prosimy zwrócić uwagę, że dziecko przechodzące przez jezdnię nie trzyma w ręku smartfona.
Zatem przejdź na stronę i rozmawiaj z dziećmi o tym co ważne na drodze.

Oglądaj
Galeria Szkolnych Talentów

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii Szkolnych Talentów.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Katowicach jest społecznością utalentowanych ludzi.
Gorąco zapraszamy do poznania naszych uczniów. Bo za każdymi oczami kryje się niespodzianka i plecak talentów. W kolejne dni postaramy się przybliżyć kolejne postaci z grona naszej nietuzinkowej młodzieży bo dla każdego jest tutaj miejsce. Wejdź
Drodzy Rodzice!

Jeśli chcecie dowiedzieć się co ciekawego robimy w szkole po zajęciach lekcyjnych,
to zapraszamy na stronę świetlicy.

Wasze pociechy :)

Nazsza Szkoła zdobyła tytuł Szkoły Aktywnej w Miejskim Programie Profilaktycznym "Kibicuję Fair Play""Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie"

Monety uzbierane przez naszych uczniów w akcji "Góra grosza" zostały policzone, spakowane i wysłane do organizatora akcji. Wysłaliśmy aż 5 paczek, czyli prawie 50kg drobnych monet. Dzięki Waszemu zaangażowaniu przekazaliśmy 660 złotych i 85 groszy na potrzeby dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Dziękujemy za każdy grosik!
Podsumowanie akcjiInformacja dotycząca bezpłatnych biletów dla uczniów do ukończenia 16 roku życiaDrodzy Rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi reformy edukacji.

List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców

Broszura informacyjna „Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. Pytania i odpowiedzi”

Więcej informacji

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet1% dla Naszej Szkoły


Przekaż 1% Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska w ramach akcji „1% DLA NASZEJ SZKOŁY”. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz Naszej Szkoły, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma, którą przeznaczymy na cele Szkoły.
Wnioskiem podatnika jest odpowiednio wypełniony formularz PIT, w którym należy wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 0000052078, obliczoną równowartość 1% z podatku należnego oraz podadzą cel szczegółowy, w tym wypadku Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.

Za wszystkie wpłaty serdecznie
Informacja


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach informuje, iż szkoła zrezygnowała ze wspólpracy z firmą HOMER Alicja Brząkała. Dotarły do nas informacje o nieprawidłowej działalności firmy. Pieniądze wpłacane na konto tej firmy nie miały pokrycia w zakupie lektur szkolnych oraz podręczników dla uczniów naszej szkoły.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka


Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Marek Michalak zapowiedział kampanię edukacyjną Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jej celem jest promocja telefonu zaufania wśród najmłodszych, uczulenie dzieci na to, że nikt nie ma prawa łamać ich podstawowych, zagwarantowanych w konwencji praw oraz uświadomienie im, gdzie mogą szukać pomocy w razie pojawienia się problemu. Zobacz spot promujący kampanię.
Jak likwidować szkody w ubezpieczeniu szkolnym?
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna


Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 osob umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 000 Europejczyków. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś obok dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie potrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść swoje kwalifikacje.

Aby zagrać w grę, kliknij na znajdujący się poniżej gif.Zachęcamy również do obejrzenia filmów edukacyjnych: "Pierwsza pomoc: osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna" oraz "Pierwsza pomoc: krwotok z nosa". Są to pierwsze z serii bezpłatnych filmów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy.
Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe. Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan zgodnie z uchwałą nr LXV/1306/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu: „Nas troje i więcej” z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas troje i więcej”.
Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

ADRESACI
Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice posiadające na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończeniu 24 roku życia, w przypadku gdy dzieci się uczą, bądź studiują,
- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,
- rodzin posiadających jedno, bądź dwoje dzieci, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

CEL PROGRAMU
Program poprzez wprowadzenie systemu ulg ma na celu zwiększenie rodzinom dostępności do dóbr kultury i imprez sportowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Wykaz jednostek miejskich oraz prywatnych przedsiębiorców biorących udział w programie

Jak uzyskać kartę programu: „Nas troje i więcej”?
1. Aby przystąpić do programu należy wypełnić specjalny wniosek (do pobrania tutaj).
2. Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), tj. we wniosku wpisuje dane wszystkich członków rodziny (imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa), ponadto w przypadku rodzin posiadających na utrzymaniu dziecko/-ci, które ukończyło/-y 18 rok życia, a kontynuuje/-ą naukę do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt (do pobrania tutaj).
Dodatkowo, przy składaniu wniosku należy okazać pracownikowi Urzędu Miasta Katowice przyjmującemu wniosek dokument tożsamości (ze zdjęciem).
3.Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Warszawskiej 6 (pokój nr 117 na I piętrze tel. 25 93 846 lub 206 80 10).
(źródło: www.katowice.eu/nas-troje-i-wiecej.htm)Każdy znaczek wspiera misje

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych na misje afrykańskie.
Każdy z nas otrzymuje od przyjaciół bądź rodziny kolorowe pocztówki i listy. Prędzej czy później trafiają one do kosza. A mogą pomóc. Wystarczy tylko wyciąć, przynieść do biblioteki szkolnej i wrzucić do przygotowanej skrzynki. Znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem (jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć aby nie uszkodzić).Nie odklejać samemu!!! Zebrane znaczki zostaną przekazane Misjonarzom Werbistom, którzy uzyskane ze sprzedaży znaczków fundusze będą mogli przeznaczyć na działalność misyjną.
Włączmy się w tę akcje, by wspólnie, bez większego wysiłku zrobić coś dobrego dla misji.
Zmniejsz swój ślad ekologiczny


"Dziecko naszym wspólnym dobrem"