ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Plan zajęć dodadkowychKoła przedmiotowe

Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w naszej szkole. Organizowane koła przedmiotowe mają na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie imprez i uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych oraz podczas konkursów i przeglądów.Zajęcia dodatkowe "Wiem więcej"

Zapraszamy również do zapoznania się z planem zajęć "Wiem więcej", które mają na celu stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości oraz eliminację niepowodzeń szkolnych i wyrównywanie istniejących braków.Środowiskowy Program Profilaktyczny

Program realizowany jest w naszej szkole od 2007 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Programy prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich również dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie głównie przez wychowawców, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.
Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego w naszej szkole jest mgr Danuta Ozga.Basen

• mgr G.Adamek, dr M. Jabczyk – zajęcia klasy 3c – poniedziałek g. 11.00
• mgr A. Sitkiewicz, dr M. Jabczyk – zajęcia klasy 2 a i b – poniedziałek g. 11.45
• mgr M.Mądry, mgr A. Sitkiewicz – zajęcia dla klasy 3a - poniedziałek g. 11.00
• mgr G. Adamek, mgr M. Mądry – zajęcia dla klasy 3b – poniedziałek g.11.45

• Dla uczniów klasy V – grupa sportowa zajęcia poniedziałek, wtorek, piątek – g. 8.00
Prowadzące p. mgr G. Adamek i p. mgr A. Sitkiewicz.

• Dla uczniów klasy VI – grupa sportowa - poniedziałek, wtorek, czwartek g.8.00.
Prowadzący mgr M. Mądry, dr M. Jabczyk.

Wszystkie zajęcia realizowane są na pływalni Pałacu Młodzieży w Katowicach."Dziecko naszym wspólnym dobrem"