ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki


Innowacja pedagogiczna "To ja tu rządzę"

Innowacja pedagogiczna na zajęciach pozalekcyjnych, kółka informatycznego. Adresowana do uczniów IV, V i VI.
Program innowacji jest przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu. Głównym zadaniem nauczyciela jest pobudzanie aktywności uczniów, rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, organizowanie nauki i samokontroli poprzez dobór odpowiednich metod pracy z uczniami.

Cele ogólne innowacji:

podstawowej umiejętności programowania
zasad kodowania
zrozumienia logicznej kombinacji kodu
rozwoju twórczego myślenia
logiki
pracy indywidualnej i grupowej
systematyczności i koncentracji
rozwiązywania problemów
organizowania pracy projektowo

Nauczyciel odpowidzialny: mgr Aleksandra Dziemba

Innowacja pedagogiczna
wielkość pliku: 236 kB


Od roku szkolnego 2013/2014 realizujemy Miejski Program Profilaktyczno – Edukacyjny „Florek w Małej Strażnicy” przy współpracy i z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Adresatem projektu są uczniowie klas II szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z działaniami Państwowej Straży Pożarnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz umiejętności wezwania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z nauczycielem na terenie szkoły oraz zajęcia praktyczne na terenie KM PSP w Katowicach.


Jesteśmy pierwszą szkołą w Katowicach, a trzecią w województwie śląskim, która realizuje program „Szkoła dobrze wychowana”.
Program ten jest akcją społeczną, której celem jest wsparcie działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, kształtowanie i budowanie właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.


W listopadzie 2012 nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do programu E-Twinning, polegającego na współpracy szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 był realizowany projekt „Let’s sing and learn English!”, w którym uczestniczyły szkoły z Hiszpanii, Grecji, Turcji, Polski i Chorwacji. Założeniem projektu była nauka słownictwa, gramatyki i wymowy poprzez śpiew. Uczniowie na lekcjach uczyli się zarówno tradycyjnych jak i współczesnych piosenek i rymowanek w języku angielskim. W naszej szkole projekt koordynowała mgr Agnieszka Gil. W ramach niego klasa IVa zarejestrowała swoją interpretację utworu „Twinkle, twinkle little star…”.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła realizuje projekt „Let’s send a postcard”, którego koordynatorem jest mgr Agata Jasińska. W ramach projektu uczniowie kilku europejski szkół wysyłają trzy pocztówki do swoich zagranicznych kolegów. Tematyka pocztówek jest następująca: kartka z życzeniami świąteczno-noworocznymi, pocztówka obrazująca szkołę oraz miejsce zamieszkania, a także kartka z opisem pasji i zainteresowań uczniów. Komunikacja pomiędzy szkołami odbywa się przez Internet, a pocztówki zostaną wysłane drogą elektroniczną. Prace naszych uczniów oraz ich zagranicznych kolegów zostaną wystawione na szkolnych korytarzach.


Od stycznia 2013 nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Klub jest inicjatywą edukacyjną, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny, których celem jest budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.
Koordynatorem szkolnym jest mgr Alicja Gansty.


Innowacja pedagogiczna w zakresie pływania – etap ukierunkowany w klasach I-III

Program ten został opracowany dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach na lata szkolne 2011-2014, w szczególności dla klas I – III z poszerzoną ilością godzin z pływania.

W zaprezentowanym programie przedstawiono zakres umiejętności możliwy do opanowania przez ucznia podczas trzyletniej nauki i doskonalenia pływania w zakresie godzin lekcyjnych oraz ich korzystny wpływ na różne sfery rozwoju ucznia. W klasie I na lekcje pływania przewidziane są trzy godziny lekcyjne , w klasie II cztery godziny a w klasie III pięć godziny lekcyjny z pływania.

Cel główny innowacji:
Kształtowanie potrzeby systematycznego doskonalenia umiejętności z pływania oraz poszerzania wiadomości na temat sportu pływackiego.
Promowanie szkoły w środowisku poprzez zdobywanie sukcesów sportowych.

Cele szczegółowe:
• Uświadamiać uczestnikom korzyści wynikające z systematycznego uprawiania pływania.
• Przekonać uczestników o wielkim wpływie prawidłowej techniki pływania na wynik sportowy.
Podkreślić znaczenie samokontroli w opanowaniu właściwej techniki poznanych styli pływackich.
• Zachęcić uczestników do doskonalenia swoich umiejętności na dodatkowych zajęciach z pływania prowadzonych w sekcji pływackiej MKS Pałac Młodzieży w Katowicach .
• Kształtować osobowość i cechy charakteru poprzez sport i współpracę w grupie rówieśniczej.
• Zapoznawać z podstawowymi wiadomościami na temat wpływu pływania na rozwój fizyczny uczestnika.
• Kształtować nawyk higieny osobistej.
• Określić i zapoznać z zasadami zdrowej rywalizacji sportowej.
• Integrować uczestników poprzez wspólne zainteresowanie pływaniem, rywalizacją sportową oraz udziałem w zawodach.
• Objaśnić wpływ ćwiczeń gibkościowych i rozciągających na postęp pływacki.
• Rozwijać umiejętności z pływania na bazie systematycznej pracy i motywacji wewnętrznej.
• Rozwijać nawyk dbałości o swój sprzęt pływacki oraz o sprzęt szkolny i klubowy.
• Wpajać zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą .

Innowacja pedagogiczna stwarza nadzieję i szansę dla uczniów na:
• Rozwój zainteresowań
• Możliwość odkrywania swoich talentów sportowych
• Pożyteczne spędzanie czasu
• Promowanie zdrowia


Przystąpiliśmy do Programu "Twórcze dziecko" dla uczniów szkół podstawowych realizowanego przez pedagogów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. Program powstał z myślą o dzieciach zdolnych, uczniach szkół podstawowych. Zdolnych, czyli takich, które pozytywnie wyróżniają się w swoim środowisku (rówieśniczym, rodzinnym, jak i szkolnym). Uczniach twórczych, ciekawych świata, mających ponadprzeciętne zdolności i umiejętności, otwartych na nowe doświadczenia, posiadających motywację do działania.

Cele programu:
Stymulowanie rozwoju myślenia twórczego.
Rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci.
Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
Kształtowanie umiejętności społecznych i pozytywnych relacji interpersonalnych.
Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych.

Program “Twórcze dziecko” to cykl zajęć warsztatowych, składający się z 15 spotkań w ciągu roku szkolnego. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Grupa została utworzona z chętnych dzieci klas IV, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz rodzicami.


Przystąpiliśmy do programu "Szklanka mleka". Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu uczniowie naszej szkoły spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu.


Przystąpiliśmy do programu "Owoce w szkole". Jest to program Wspólnej Polityki Rolnej, który uruchomiła Komisja Europejska. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.Radiowa Filharmonia Dla Dzieci

Radiowa Filharmonia dla Dzieci – to cztery spotkania w roku w siedzibie Radia Katowice, prowadzone przez prelegentkę Reginę Gowarzewską. W ramach spotkań przygotowane zostały specjalne, pełne muzycznej zabawy koncerty muzyki kameralnej, które są również rejestrowane, a następnie prezentowane na antenie. Dają one także możliwość podpatrzenia pracy radiowców. W koncertach biorą udział uczniowie klas I-III naszej szkoły.Muzyczna Scena Edukacyjna

Warsztaty dla dzieci i młodzieży "Nic tak dobrze nie oddaje nastroju jak muzyka!" to uruchamianie wyobraźni, opowieści o muzyce i muzykach, zabawa z instrumentami. Kolejna odsłona cyklu ruszyła we wrześniu 2012 r. Dzięki Muzycznej Scenie Edukacyjnej dzieci będą mogły poznać nastroje, które towarzyszyły ludziom od średniowiecza do początków XXI wieku. Warsztaty prowadzi Zdzisław Smucerowicz - kompozytor i organista, który ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Marka Toporowskiego.

Celem warsztatów jest:
- umuzykalnianie dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na różnorakich instrumentach perkusyjnych, a także na fortepianie,
- uruchamianie wyobraźni muzycznej przy pomocy improwizacji (wspólne muzykowanie na zadany temat), oddawanie obrazów, żywiołów etc. za pomocą muzyki,
- zapoznanie z największymi kompozytorami świata, opowieść o nich w przystępnej dla młodych odbiorców formie, a także wykonanie na żywo wybranych i znanych dzieł twórców poszczególnych epok,
- zabawy z instrumentami, pozwalające na rozwijanie pamięci, uwrażliwiające młodych adeptów sztuki na muzykę oraz ukazujące jej różnorodne odcienie i nastroje,
- nauka piosenek połączona z zabawami ruchowymi.

W koncertach biorą udział uczniowie klas VI naszej szkoły.Środowiskowy Program Profilaktyczny realizowany jest w naszej szkole od 2007 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Programy prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich również dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie głównie przez wychowawców, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego w naszej szkole jest mgr Danuta OzgaProkekt Edukacyjny "Lepsza szkoła" realizowany jest w naszej szkole od 2009 r. Obecnie bierze w nim udział klasa Va i Vb. Projekt prowadzony jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Cele programu:
- badanie efektywności nauczania,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- monitorowanie indywidualnego postępu dydaktycznego ucznia,
- pomoc matematykowi pracującemu z serią podręczników "Matematyka z Plusem" wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w diagnozowaniu wyników nauczania oraz planowaniu dalszej pracy z uczniami.
Lokalny program edukacyjny "Dbam o siebie, żyję zdrowo"

Głównym celem programu jest kształtowanie wśród społeczności szkolnej zachowań i postaw prozdrowotnych, czyli promocja zdrowego stylu życia.
W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.
Cel główny może być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych odnoszących się do ucznia oraz do środowiska rodzinnego i szkolnego.

Cele odnoszące się do ucznia:
- ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje,
- zapoznanie ze sposobami zachowania, umocnienia i poprawy zdrowia,
- przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
- informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania,
- rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgniacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach,
- wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swego i innych ludzi.

Cele odnoszące się do środowiska domowego i szkolnego:
- uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości i zagrożeniach;
- ukazanie możliwości wspomagania dążeń na rzecz zdrowia i niwelowaniu stanów zagrażających zdrowiu;
- przedstawienie możliwości zmian otoczenia na bardziej zdrowe;
- przekazanie podstawowych informacji o racjonalnym odżywianiu się a także zaburzeniach odżywiania: bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, ortoreksja;
- poszerzanie samoświadomości dotyczącej postawy wobec siebie i własnego zdrowia;
- dostarczenie konkretnych wskazówek związanych z dbaniem o zdrowie, sprawność fizyczną i samopoczucie psychiczne.

Głównymi organizatorami programu „Dbam o siebie-żyję zdrowo!” są:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
• Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy PRIMODIUM w Katowicach
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach.
Nasza szkoła bierze również udział w dwóch autorskich programach profilaktycznych Straży Miejskiej w Katowicach. Perwszy z nich to program pt. "Z bajką bezpieczniej", który jest częścią Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka/Bezpieczny Gimnazjalista”. Program adresowany jest m.in. do najmłodszych uczniów szkół podstawowych zetapu zintegrowanej edukacji i ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych, kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych oraz budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na manipulacji i fałszu.
Podstawowym środkiem dydaktycznym zastosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia.

Drugi program jest pt. "I ja mogę zostać bohaterem". Jest on odpowiedzią na zgłaszane przez przedszkola i szkoły potrzeby edukacji dzieci w zakresie kształtowania umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy odpowiednich służb ratowniczych i interwencyjnych. Ideą powstałego przedsięwzięcia jest przyswojenie przez dzieci numerów telefonów alarmowych, stopniowe kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, rozwijanie zrozumienia roli osoby będącej świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia wymagającego interwencji. Program stosownie do wieku odbiorców posiada dwa scenariusze zajęć – jeden realizowany na miejscu w placówce, natomiast drugi zakłada wizytę w Miejskim Centrum Ratownictwa w Katowicach, gdzie dzieci będą mogły zobaczyć jak funkcjonuje. Spotkania prowadzone przez umundurowanych funkcjonariuszy zyskają dodatkowy walor i oddziaływanie wychowawczo-edukacyjne.
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.
Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek. Ich udział podnosi rangę naszego przedsięwzięcia i sprawia, że przekaz profilaktyczny jest znacznie atrakcyjniejszy dla młodych adresatów. Postacią numer jeden akcji w 2007 roku był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W 2009 roku kampanii towarzyszyła Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa, olimpijka i paraolimpijka. W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska, kolarka, srebrna medalistka Olimpiady w Pekinie.
BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA

Jest to Miejski Program Profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży realizowany w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach miasta Katowice.Br> Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, które należy realizować w szkołach podstawowych w następujących po sobie etapach w trakcie roku szkolnego:
• I etap - (październik- listopad) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, kradzieże, pozyskiwanie od dzieci przez przestępców informacji),
• II etap - (grudzień-luty) - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże),
• III etap - (marzec-kwiecień) - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet),
• IV etap - (maj-czerwiec) - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku (bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach).W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.


"Dziecko naszym wspólnym dobrem"