domek na drzewie
wszyscy
Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii

O nas

„Lubimy wracać w miejsca, gdzie spotkało nas coś dobrego,
gdzie spotkaliśmy kogoś ważnego dla nas.
Lubimy te powroty, bo stale mamy nadzieję, że ktoś lub coś jeszcze na nas tam czeka”

Dzień otwarty - świetlica szkolna cz. 1 Dzień otwarty - świetlica szkolna cz. 2

W naszej pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej staramy się stworzyć warunki, które pozwalają dzieciom na poczucie swobody, bezpieczeństwa, wzajemnej sympatii, koleżeństwa. Naszym cele jest dążenie do tego aby świetlica szkolna była miejscem, w którym dzieci odkrywają i rozwijają swoje talenty, pasje oraz zainteresowania, jak również wzbogacają swoją wiedzę o współczesnym świecie. Poprzez działania wychowawców w trakcie organizowanych zajęć świetlicowych staramy się aby każdy uczeń miał szansę na odniesienie sukcesu na miarę swoich możliwości. Tu również dokonuje się integracja środowiska szkolnego (spotykają się uczniowie z różnych klas). Chcemy aby dzieci darzyły nas zaufaniem, aby wiedziały, że każde z nich jest dla nas ważne i wyjątkowe.

Na początku roku szkolnego następuje podział dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej na grupy wychowawcze.
Każda grupa w naszej świetlicy ma swoją nazwę i tożsamość (piosenka, okrzyk, plakat, taniec). Dzieci wybierają nazwę grupy w demokratycznych wyborach, metodą głosowania. Każdy uczestnik grupy ma prawo zaproponować nazwę, która zostanie poddana pod głosowanie. Po wybraniu nazwy grupy następuje twórcza, kreatywna praca nad elementami tożsamości grupowej, której efekty są prezentowane podczas Świetlicowej Imprezy Integracyjnej.

W połowie października rozpoczyna się ważny i niezwykle twórczy oraz pracowity czas dla wszystkich grup świetlicowych - okres przygotowywania przedstawień.
Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych przebywających w świetlicy szkolnej. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr.
Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.
Jesteśmy prawdopodobnie jedyną świetlicą w naszym regionie, która organizuje tak wielką imprezę jaka jest nasz Świetlicowy Przegląd Miniatur Teatralnych im. Jana Pawła II. Sześć tygodni przygotowań przedstawień przez każdą grupę świetlicową ma swój finał na profesjonalnej scenie. Od dwóch lat dzieci mogą zaprezentować swoje talenty aktorskie na Scenie Teatralno-Filmowej w Pałacu Młodzieży. Przedsięwzięcie cieszy się również ogromnym zainteresowaniem rodziców i najbliższej rodziny. Na widowni zasiada ponad 300 osób.

Nasze tematyczne bale świetlicowe również cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Dzieci wraz z rodzicami muszą się wykazać pomysłowością oraz kreatywnością przygotowując strój pasujący do tematu balu np. Bal kolorów, Glamour, Podwodny Świat, Piżama Party.
Dzieci aktywnie biorą udział w zajęciach świetlicowych czego efekty widać w rezultatach konkursu na Najaktywniejszego Uczestnika Świetlicy Szkolnej (punkty zbierane przez całe półrocze). Często zdarzała się taka sytuacja, że brakowało miejsca w tabelce na wpisywanie punktów najaktywniejszym wychowankom.
Uczniowie często z własnej inicjatywy przynoszą albumy, książki, płyty CD związane z tematyka zajęć świetlicowych. Wychodzą z licznymi inicjatywami np. proponują tematykę zajęć plastycznych, prowadzenie zabaw.