domek na drzewie
wszyscy
Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii

Regulamin świetlicy

Świetlica jest czynna w godzinach
od 06:45 do 16:45


Pobierz regulamin

Ś wietlica jest czynna od godziny 6.45 do godz. 16.45.
W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
L ubimy porządek i czystość.
I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
C hcemy chętnie pełnić dyżury.
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.
A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.
O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szafkach szkolnych.
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.