domek na drzewie
wszyscy
Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii Zdjęcie z galerii

Z życia świetlicy

Z życia Świetlicy

Zabawa integracyjna

Na początku każdego roku szkolnego, gdy już mamy za sobą podział na grupy, nadanie im nazw oraz podpisanie kontraktu grupowego, wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej spotykają się na wspólnej zabawie.
Podczas tego wydarzenia każda z grup prezentuje swoją nazwę, plakat oraz wymyślony przez siebie okrzyk lub piosenkę. Po tak oficjalnej części następuje czas zabaw mających na celu integrację grup, budowanie zaufania oraz lepsze poznanie się.

Przegląd Miniatur Teatralnych

Każdego roku w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbywa się Przegląd Miniatur Teatralnych, organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej. Każda z grup świetlicowych prezentuje swoją inscenizację. Przedstawienia są efektem cyklu zajęć, gdzie dzieci zdobywają ogólną wiedzę o teatrze, zapoznają się ze scenariuszem inscenizacji, ćwiczą dykcję, ruch sceniczny, samodzielnie przygotowują scenografię, rekwizyty oraz elementy kostiumów.
Optymistycznym faktem jest to, że rodzice uczniów występujących w Przeglądzie Teatralnym z roku na rok coraz bardziej angażują się w ćwiczenie ról, przygotowywanie kostiumów, charakteryzację oraz pomoc w czasie trwania Przeglądu.
Podczas trwania Przeglądu stworzono możliwość zakupu kartek Bożonarodzeniowych wykonanych przez uczestników zajęć świetlicowych oraz ich wychowawców, w celu zebrania środków na nagrody za udział w konkursach.
Organizacja Przeglądów Teatralnych umożliwia lepszą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przeglądy przyczyniają się do kształtowania u dzieci twórczych postaw, dojrzałego odbioru sztuki teatralnej, integracji dzieci przez współdziałanie w grupie, a jednocześnie do odpowiedzialności za powierzone im zadania. Dzięki udziałowi w przedstawieniach dzieci nabywają umiejętności aktorskich oraz wzmacniają wiarę we własne siły.
Radość dzieci i ich satysfakcja z udziału w tak doniosłym wydarzeniu jest pewnym dowodem na to, że podejmowanie tego typu inicjatywy ma głęboki sens.

Bal karnawałowy

Świetlicowy bal karnawałowy ma już długą tradycję. Odbywa się każdego roku na barwnie przystrojonej sali gimnastycznej. Zadaniem wszystkich uczestników jest przybranie odpowiedniego stroju współgrającego z tematyką balu, która każdego roku jest inna.
Oprócz dużej ilości konkursów, szalonych tańców, dzięki uprzejmości rodziców i pań kucharek, na dzieci zawsze czeka mały poczęstunek oraz duży garnek herbaty.
Podczas każdego balu następuje podsumowanie półrocznej pracy poszczególnych grup i rozstrzygnięcie konkursu na Najaktywniejszego uczestnika świetlicy oraz Damy i Rycerza Dobrego Zachowania.

Konkurs na najaktywniejszego uczestnika świetlicy oraz Damę i Rycerza Dobrego Zachowania

Podczas wszystkich zajęć świetlicowych dzieci nagradzane są punktami za aktywność w skali 1-5, które wpisywane są do tabeli wyeksponowanej na tablicy w głównej świetlicy. Punkty sumowane są na koniec I i II semestru. Troje najbardziej aktywnych dzieci z każdej grupy jest nagradzane dyplomem oraz nagrodą rzeczową. W tym samym czasie nagrodę zdobywają dzieci za najlepsze zachowanie, otrzymując odpowiednio tytuł Damy i Rycerza Dobrego Zachowania.

W Klubie GLOBTROTTERA

Każdego roku podczas zajęć świetlicowych przez prawie miesiąc uczniowie poznają trzy państwa. Na zakończenie cyklu zajęć odbywa się konkurs wiedzy. Zajęcia cieszą się dużą popularnością w świetlicy szkolnej, pozwalają zachwycać się bogactwem i różnorodnością narodowości, krajów, kultur. To nie tylko praca z materiałem dydaktycznym, filmem, mapą to także spotkanie z zagranicznymi gośćmi. Nasze wędrówki nie byłyby możliwe gdyby nie jedna osoba. Szczególne podziękowania dla Pani Dobrosławy Egner, mamy uczniów naszej szkoły, dzięki której te ciekawe spotkania mogły dojść do skutku.