ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga licznikiZAJĘCIA KULTUROWO – JĘZYKOWE

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na spotkania
klubu kulturowo-językowego

„Mów po swojemu”
które prowadzi Asystent Kulturowy Pan Ihor Bachkur.

Spotkania odbywają się:
- dla klas 1-3 we wtorki
w godzinach 13.00 - 14.00 w sali nr 4

- dla klas 4-8 w czwartki
w godzinach 15:00-16.00 w sali nr 40

Celem klubu jest integracja polskich i cudzoziemskich uczniów naszej szkoły
poprzez wspólne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
oraz poznawanie kultury, historii, tradycji i ciekawostek Polski
oraz krajów, z których pochodzą uczniowie cudzoziemscy naszej szkoły.
Podczas spotkań będziemy korzystać z różnych materiałów,
takich jak artykuły prasowe, filmy, prezentacje,
podcasty czy ćwiczenia gramatyczne,
aby pomóc uczniom w poznawaniu siebie nawzajem, zrozumieniu innych kultur
oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.
Zachęcamy zarówno polskich, jak i cudzoziemskich uczniów do udziału
w spotkaniach klubu kulturowo-językowego,
które są doskonałą okazją do poznania innych kultur i języków.
Aby wziąć udział w spotkaniach klubu kulturowo-językowego,
prosimy o kontakt z Asystentem Kulturowym przez maila:
bachkur.ihor@gmail.com
W mailu prosimy o podanie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy.
2. Klasa, do której uczęszcza uczeń/uczennica.
3. Język ojczysty ucznia/uczennicy, czyli w którym języku uczeń/uczennica mówi w domu.
4. Adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego ucznia/uczennicy,
który posłuży do kontaktu i przesyłania informacji dotyczących klubu.
5. Numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego,
który będzie służył do kontaktu w przypadku nagłych sytuacji lub zmian w planie spotkań klubu.
Po otrzymaniu maila, Asystent Kulturowy prześle dalsze informacje
na temat spotkań klubu językowego oraz potwierdzenie udziału w zajęciach.
Do zobaczenia na spotkaniach klubu kulturowo-językowego!
ASYSTENT KULTUROWY

W naszej szkole od 1 lutego 2023 roku mamy asystenta kulturowego.
Funkcję tę pełni Pan Ihor Bachkur – nauczyciel języka polskiego w Ukrainie.
Kontakt z asystentem kulturowym możliwy również drogą e-mailową: bachkur.ihor@gmail.com
Zadaniem asystenta kulturowego będzie min.:
- wsparcie dzieci cudzoziemskich w nauce oraz w procesie integracji ze społecznością szkolną,
- udział w życiu szkoły – wycieczki, imprezy szkolne, przedstawienia;
- aktywizacja uczniów – aktywne wykorzystanie ich dziedzictwa narodowego i kulturowego;
- współorganizacja wydarzeń związanych z religią i kulturą kraju pochodzenia uczniów;
- zajęcia integrujące dzieci polskie i cudzoziemskie;
- aktywna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów miedzy uczniami - współpraca z wychowawcami, pedagogami i psychologiem;
- pośredniczenie w kontaktach miedzy rodzicami/opiekunami ucznia a szkołą;
- udzielanie informacji uczącym nauczycielom,
- udział w razie potrzeby jako tłumacz w zebraniach/konsultacjach z rodzicami;
- w razie potrzeby pomoc w wypełnianiu formalności niezbędnych przy zapisywaniu dziecka do szkoły."Dziecko naszym wspólnym dobrem"