ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki


Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie...”

Główny celem innowacji jest dostarczenie naszym najmłodszym uczniom wiedzy o naszej najbliższej okolicy. W przystępny sposób opowiedzenie o historii Katowic, poznanie zwyczajów i tradycji związanych z kulturą śląska. Pokazanie ciekawych kulturowo i historycznie miejsc naszej okolicy. Innowacja ma również na celu stworzenie poczucia tożsamości przynależności do naszej „Małej Ojczyzny”. Innowacja będzie prowadzona przy wykorzystaniu metod aktywizujących, których głównym celem będzie pobudzenie ciekawości dzieci najbliższym otoczeniem.
Innowacja składa się z czterech boków tematycznych:
I Katowice moje miasto.
II Barbórkowe święto.
III Miejsca zabaw i wypoczynku.
IV Ciekawe i warte zobaczenia.
Podsumowaniem będzie wyjście do filharmonii zaplanowane na czerwiec.

Innowacja realizowana będzie w klasie Ib w roku szkolnym 2022/2023.

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Teresa KubikInnowacja pedagogiczna "Magiczna chwila"

Niniejsza innowacja ma na celu m.in. zaprzyjaźnienia się z ciszą, a także uświadomienie korzyści płynących z różnych form relaksacji. Mam nadzieję, że ich poznanie i przećwiczenie przez uczniów przyczyni się do zmniejszenia chaosu myślowego, zwiększenia pojemności pamięci, tempa uczenia się oraz zdolności do wymyślania kreatywnych rozwiązań, dzięki zaktywizowaniu prawej półkuli mózgu. Natomiast obrazy wizualne (dzięki czytanym opowiadaniom) pomogą dotrzeć poprzez wyobrażenia oraz odczucia ciała i umysłu do spraw, uczuć i emocji, które czasami trudno zwerbalizować.
Zaproponowane przeze mnie ćwiczenia relaksacyjne mają służyć rozładowaniu napięcia, które pojawia się w sytuacjach życia codziennego każdego ucznia, wprowadzeniu w stan rozluźnienia umysłu i ciała - odprężenia organizmu nastawionego na pośpiech i wielozadaniowość.

Realizacja innowacji w 4 grupie świetlowej, w roku szkolnym 2022/2023.

Nauczyciel odpowidzialny: mgr Alicja GanstyInnowacja pedagogiczna "English is everywhere"

Innowacja została opracowana zgodnie z zasadami CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL jest pojęciem ogólnym, obejmującym kilkanaście podejść edukacyjnych. Nowością w CLIL jest to, że dokonuje syntezy i zapewnia elastyczny sposób zastosowania wiedzy zdobytej w wyniku zastosowania tych różnych podejść. W metodzie CLIL, wybrane treści programowe przedstawione zostają w języku angielskim, dzięki czemu język obcy zostaje zinternalizowany jako naturalne narzędzie komunikacji.

Wszystkie treści obowiązkowe ujęte w podstawie programowej zostaną zrealizowane zgodnie z programem, ale zostaną one pogłębione o wprowadzenie anglojęzycznej terminologii oraz zwrotów i wyrażeń stosowanych na poszczególnych przedmiotach.

Innowacja realizowana będzie w klasie IIIb od 03.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Joanna WojtulskaW listopadzie 2012 nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do programu E-Twinning, polegającego na współpracy szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 był realizowany projekt „Let’s sing and learn English!”, w którym uczestniczyły szkoły z Hiszpanii, Grecji, Turcji, Polski i Chorwacji. Założeniem projektu była nauka słownictwa, gramatyki i wymowy poprzez śpiew. Uczniowie na lekcjach uczyli się zarówno tradycyjnych jak i współczesnych piosenek i rymowanek w języku angielskim. W ramach projektu klasa IVa zarejestrowała swoją interpretację utworu „Twinkle, twinkle little star…”.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła realizowała projekt „Let’s send a postcard”. W ramach projektu uczniowie kilku europejski szkół wysyłali trzy pocztówki do swoich zagranicznych kolegów. Tematyka pocztówek była następująca: kartka z życzeniami świąteczno-noworocznymi, pocztówka obrazująca szkołę oraz miejsce zamieszkania, a także kartka z opisem pasji i zainteresowań uczniów. Komunikacja pomiędzy szkołami odbywała się przez Internet, a pocztówki zostały wysłane drogą elektroniczną. Prace naszych uczniów oraz ich zagranicznych kolegów zostały wystawione na szkolnych korytarzach.

Po przerwie, od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła kontynuuje projekt współpracy szkół europejskich – eTwinning. Braliśmy udział w wielu ciekawych projektach, poznając rówieśników z zagranicy, szlifując swój angielski, rozwijając umiejętności informatyczne oraz miło spędzając czas. W tym roku wraz ze szkołą z Turcji jesteśmy założycielami projektu: Once Upon a Time: Superstitions. (Dawno, dawno temu: Przesądy). W projekcie biorą również udział szkoły z Rumunii i Hiszpanii. Nasza grupa, pod przewodnictwem pani Adamus, składa się z siedmiu uczniów z klas 7b, 7c i 8a- Oli, Amelii, Tymka, Mikołaja, Anastazji, Emilki i Karola. Celem projektu jest przedstawienie polskich wierzeń i przesądów oraz porównanie ich z tymi z krajów partnerskich. W styczniu zapoznajemy się z innymi uczestnikami projektu, uzupełniamy ankiety, projektujemy logo i plakaty oraz szukamy lokalnych projektów. W pracy wykorzystujemy różne narzędzia i aplikacje dostępne w sieci. Kto chciałby być na bieżąco z projektem, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku

Obecnym koordynatorem projektu w naszej szkole jest mgr Dorota Adamus.


Certyfikat 16.03.2019
Certyfikat 05.11.2019
Certyfikat 25.08.2019

Innowacja pedagogiczna "To ja tu rządzę"

Innowacja pedagogiczna na zajęciach pozalekcyjnych, kółka informatycznego. Adresowana do uczniów IV, V i VI.
Program innowacji jest przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu. Głównym zadaniem nauczyciela jest pobudzanie aktywności uczniów, rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, organizowanie nauki i samokontroli poprzez dobór odpowiednich metod pracy z uczniami.

Cele ogólne innowacji:

podstawowej umiejętności programowania
zasad kodowania
zrozumienia logicznej kombinacji kodu
rozwoju twórczego myślenia
logiki
pracy indywidualnej i grupowej
systematyczności i koncentracji
rozwiązywania problemów
organizowania pracy projektowo

Nauczyciel odpowidzialny: mgr Aleksandra Dziemba

Innowacja pedagogiczna
wielkość pliku: 236 kB


Innowacja pedagogiczna „Nakręcone książki”

Popularyzacja czytelnictwa poprzez projekcje adaptacji filmowych książek dla dzieci i młodzieży


Innowacja wprowadzona została, aby wspomóc realizację podstawy programowej z języka polskiego, a także zachęcić do częstszego kontaktu z książką. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-8
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz adaptacji filmowych
- zapoznanie z ciekawostkami i faktami związanymi z omawianą lekturą

Cele innowacji:

- ukazanie książki jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
- uatrakcyjnienie zajęć związanych z omawianą lekturą szkolną
- zachęcanie do sięgania po różne źródła wiedzy
- wzrost zainteresowania książkami dostępnymi w bibliotece szkolnej
- książka jako inspiracja do ukazania jej treści na innych polach artystycznych
- przeniesienie wyobraźni pisarza na ekran – efekty specjalne

Tematy zrealizowane w pierwszym semestrze:

- Opowieści z Narnii – Lew , czarownica i stara szafa – kl. 4a,4c
- Pan Tadeusz – 8a, 8b
- Mały Książę – 6a, 7b

Nauczyciel odpowidzialny: mgr Alina Ciekalska


"Miejska Dżungla"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Miejska dżungla”, który jest organizowany przez Urząd Miasta w Katowicach.

Celem projektu jest:
- przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodzieży szkolnej,
- złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,
- zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
- przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. posługujące się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych.

Koordynatorzy projektu w naszej szkole jest Anna KrawczykOd roku szkolnego 2013/2014 realizujemy Miejski Program Profilaktyczno – Edukacyjny „Florek w Małej Strażnicy” przy współpracy i z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Adresatem projektu są uczniowie klas II szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z działaniami Państwowej Straży Pożarnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz umiejętności wezwania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z nauczycielem na terenie szkoły oraz zajęcia praktyczne na terenie KM PSP w Katowicach.


Od stycznia 2013 nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Klub jest inicjatywą edukacyjną, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny, których celem jest budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.
Koordynatorem szkolnym jest mgr Alicja Gansty.


Innowacja pedagogiczna w zakresie pływania – etap ukierunkowany w klasach I-III

Program ten został opracowany dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach na lata szkolne 2011-2014, w szczególności dla klas I – III z poszerzoną ilością godzin z pływania.

W zaprezentowanym programie przedstawiono zakres umiejętności możliwy do opanowania przez ucznia podczas trzyletniej nauki i doskonalenia pływania w zakresie godzin lekcyjnych oraz ich korzystny wpływ na różne sfery rozwoju ucznia. W klasie I na lekcje pływania przewidziane są trzy godziny lekcyjne , w klasie II cztery godziny a w klasie III pięć godziny lekcyjny z pływania.

Cel główny innowacji:
Kształtowanie potrzeby systematycznego doskonalenia umiejętności z pływania oraz poszerzania wiadomości na temat sportu pływackiego.
Promowanie szkoły w środowisku poprzez zdobywanie sukcesów sportowych.

Cele szczegółowe:
• Uświadamiać uczestnikom korzyści wynikające z systematycznego uprawiania pływania.
• Przekonać uczestników o wielkim wpływie prawidłowej techniki pływania na wynik sportowy.
Podkreślić znaczenie samokontroli w opanowaniu właściwej techniki poznanych styli pływackich.
• Zachęcić uczestników do doskonalenia swoich umiejętności na dodatkowych zajęciach z pływania prowadzonych w sekcji pływackiej MKS Pałac Młodzieży w Katowicach .
• Kształtować osobowość i cechy charakteru poprzez sport i współpracę w grupie rówieśniczej.
• Zapoznawać z podstawowymi wiadomościami na temat wpływu pływania na rozwój fizyczny uczestnika.
• Kształtować nawyk higieny osobistej.
• Określić i zapoznać z zasadami zdrowej rywalizacji sportowej.
• Integrować uczestników poprzez wspólne zainteresowanie pływaniem, rywalizacją sportową oraz udziałem w zawodach.
• Objaśnić wpływ ćwiczeń gibkościowych i rozciągających na postęp pływacki.
• Rozwijać umiejętności z pływania na bazie systematycznej pracy i motywacji wewnętrznej.
• Rozwijać nawyk dbałości o swój sprzęt pływacki oraz o sprzęt szkolny i klubowy.
• Wpajać zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą .

Innowacja pedagogiczna stwarza nadzieję i szansę dla uczniów na:
• Rozwój zainteresowań
• Możliwość odkrywania swoich talentów sportowych
• Pożyteczne spędzanie czasu
• Promowanie zdrowia


Przystąpiliśmy do programu "Szklanka mleka". Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu uczniowie naszej szkoły spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu.


Przystąpiliśmy do programu "Owoce w szkole". Jest to program Wspólnej Polityki Rolnej, który uruchomiła Komisja Europejska. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.Młoda Filharmonia

CYKL KONCERTÓW SZKOLNYCH
SALA KONCERTOWA IM. KAROLA STRYJI

Młoda Filharmonia to comiesięczne koncerty symfoniczne, kameralne i chóralne. Koncerty prowadzi Regina Gowarzewska, doświadczona prelegentka, interesująco komentująca prezentowaną muzykę i przedstawiająca jej twórców. Programy i obszerne komentarze słowne metodycznie prezentują rozmaite aspekty muzycznego skarbca. Koncerty Młodej Filharmonii cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych słuchaczy.Środowiskowy Program Profilaktyczny realizowany jest w naszej szkole od 2007 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Programy prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich również dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie głównie przez wychowawców, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego w naszej szkole jest mgr Danuta OzgaProkekt Edukacyjny "Lepsza szkoła" realizowany jest w naszej szkole od 2009 r. Obecnie bierze w nim udział klasa Va i Vb. Projekt prowadzony jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Cele programu:
- badanie efektywności nauczania,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- monitorowanie indywidualnego postępu dydaktycznego ucznia,
- pomoc matematykowi pracującemu z serią podręczników "Matematyka z Plusem" wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w diagnozowaniu wyników nauczania oraz planowaniu dalszej pracy z uczniami.
Lokalny program edukacyjny "Dbam o siebie, żyję zdrowo"

Głównym celem programu jest kształtowanie wśród społeczności szkolnej zachowań i postaw prozdrowotnych, czyli promocja zdrowego stylu życia.
W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.
Cel główny może być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych odnoszących się do ucznia oraz do środowiska rodzinnego i szkolnego.

Cele odnoszące się do ucznia:
- ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje,
- zapoznanie ze sposobami zachowania, umocnienia i poprawy zdrowia,
- przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
- informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania,
- rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgniacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach,
- wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia swego i innych ludzi.

Cele odnoszące się do środowiska domowego i szkolnego:
- uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości i zagrożeniach;
- ukazanie możliwości wspomagania dążeń na rzecz zdrowia i niwelowaniu stanów zagrażających zdrowiu;
- przedstawienie możliwości zmian otoczenia na bardziej zdrowe;
- przekazanie podstawowych informacji o racjonalnym odżywianiu się a także zaburzeniach odżywiania: bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, ortoreksja;
- poszerzanie samoświadomości dotyczącej postawy wobec siebie i własnego zdrowia;
- dostarczenie konkretnych wskazówek związanych z dbaniem o zdrowie, sprawność fizyczną i samopoczucie psychiczne.

Głównymi organizatorami programu „Dbam o siebie-żyję zdrowo!” są:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
• Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy PRIMODIUM w Katowicach
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach.
Nasza szkoła bierze również udział w dwóch autorskich programach profilaktycznych Straży Miejskiej w Katowicach. Perwszy z nich to program pt. "Z bajką bezpieczniej", który jest częścią Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Program adresowany jest m.in. do najmłodszych uczniów szkół podstawowych zetapu zintegrowanej edukacji i ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych, kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych oraz budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na manipulacji i fałszu.
Podstawowym środkiem dydaktycznym zastosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia.

Drugi program jest pt. "I ja mogę zostać bohaterem". Jest on odpowiedzią na zgłaszane przez przedszkola i szkoły potrzeby edukacji dzieci w zakresie kształtowania umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy odpowiednich służb ratowniczych i interwencyjnych. Ideą powstałego przedsięwzięcia jest przyswojenie przez dzieci numerów telefonów alarmowych, stopniowe kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, rozwijanie zrozumienia roli osoby będącej świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia wymagającego interwencji. Program stosownie do wieku odbiorców posiada dwa scenariusze zajęć – jeden realizowany na miejscu w placówce, natomiast drugi zakłada wizytę w Miejskim Centrum Ratownictwa w Katowicach, gdzie dzieci będą mogły zobaczyć jak funkcjonuje. Spotkania prowadzone przez umundurowanych funkcjonariuszy zyskają dodatkowy walor i oddziaływanie wychowawczo-edukacyjne.
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.
Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek. Ich udział podnosi rangę naszego przedsięwzięcia i sprawia, że przekaz profilaktyczny jest znacznie atrakcyjniejszy dla młodych adresatów. Postacią numer jeden akcji w 2007 roku był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W 2009 roku kampanii towarzyszyła Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa, olimpijka i paraolimpijka. W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska, kolarka, srebrna medalistka Olimpiady w Pekinie.
BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA

Jest to Miejski Program Profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży realizowany w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach miasta Katowice.Br> Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, które należy realizować w szkołach podstawowych w następujących po sobie etapach w trakcie roku szkolnego:
• I etap - (październik- listopad) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, kradzieże, pozyskiwanie od dzieci przez przestępców informacji),
• II etap - (grudzień-luty) - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże),
• III etap - (marzec-kwiecień) - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet),
• IV etap - (maj-czerwiec) - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku (bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach).W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na:
• pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.
• urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.


"Dziecko naszym wspólnym dobrem"