ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023
PREZENTACJA


Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
– w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2022/2023
ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych:
angielski,
francuski
hiszpański
niemiecki
rosyjski
ukraiński
włoski
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o harmonogramie

Komunikat o przyborach
"Dziecko naszym wspólnym dobrem"