ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Oddział dwujęzyczny - klasa VII
z wiodącym językiem hiszpańskim
2023/2024

Rozpoczynamy nabór uczniów do oddziału dwujęzycznego
klasa VII z wiodącym językiem hiszpańskim.
Wnioski należy składać od 24 kwietnia 2023 roku do 12 maja 2023 roku.
Dzień Otwarty dla uczniów i rodziców odbędzie się
20 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00.


W klasie VII i VIII nauka języka hiszpańskiego w ilości 5 godzin w tygodniu,

nauka języka angielskiego w ilości 2 godzin tygodniowo.


Dodatkowo:

- w klasie ósmej 1 godzina zajęć edukacyjnych prowadzona w języku hiszpańskim;

- możliwość kontynuacji nauki w klasach dwujęzycznych II LO
(po uzyskaniu min. pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych).

Do oddziału dwujęzycznego w pierwszej kolejności przyjmuje się ucznia
naszej szkoły, który:

- otrzymał promocję do klasy VII,
- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w art.131 ust. 2. ustawy - Prawo oświatowe:


- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego
mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
wielkość pliku: 550 kB
Regulamin rekrutacji
wielkość pliku: 534 kB
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
wielkość pliku: 369 kB
Wniosek o przyjęcie ucznia
wielkość pliku: 389 kB
Potwierdzenie woli
wielkość pliku: 389 kB
Sprawdzian predyspozycji językowych
wielkość pliku: 389 kB
Warunki organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych.
wielkość pliku: 389 kB

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"