ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Szkoła Podstawowa nr 15 została wybudowana staraniem społeczeństwa polskiego dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego w 1959 roku. Była to pierwsza „tysiąclatka” w Katowicach. Oddano ją do użytku w styczniu 1960 roku, od II półrocza roku szkolnego 1959/1960 rozpoczęli w niej naukę pierwsi uczniowie. Uroczystość otwarcia odbyła się 27 stycznia 1960 roku. Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele ówczesnych władz miejskich, oświatowych, miejscowi działacze społeczni, a także grono gości (w tym wielu z zagranicy).

Szkoła otrzymała imię gen. Karola Świerczewskiego „Waltera” – bojownika o wolność i demokrację.

16 października 1968 roku szkole został przekazany sztandar, ufundowany przez władze miasta. 28 stycznia 1972 roku sztandar szkoły udekorowano odznaką PPR-u. 28 marca 1974 roku otwarto w szkole Izbę Pamięci, w której znalazły się pamiątki związane z patronem szkoły oraz placówką. Od 1977 roku szkoła włączyła się w działalność tzw. „Rodziny Walterowców”. Opiekę nad szkołą przez wiele lat od momentu jej powstania sprawowała Śląska Jednostka Wojskowa MSW w Katowicach.

W kwietniu 1977 roku wykonano „ścianę pamięci” według projektu prof. Haliny Antoszewskiej.

Zmianom uległo obejście szkoły. Na początku lat 70-tych XX wieku dobudowano nowe skrzydło, w którym zajęcia mają najmłodsi uczniowie klas I-III (wcześniej I-IV).

Z okazji obchodów 25-lecia szkoły w roku szkolnym 1984/1985 otwarto nową harcówkę.

Uwzględniając realia nowej rzeczywistości politycznej III Rzeczpospolitej podjęto decyzję o zmianie patrona szkoły. Na początku lat 90-tych Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z dotychczasowej nazwy szkoły i zawieszeniu obchodów święta patrona.

Od roku szkolnego 1999/2000 w wyniku reformy systemu edukacji Szkoła Podstawowa nr 15 stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

16 października 2006 roku uchwałą Rady Miasta Katowice szkole zostało nadane imię Jana Pawła II, a obchody tej uroczystości miały miejsce 29 maja 2007 roku.

Wówczas też szkoła otrzymała (dzięki licznym sponsorom) nowy sztandar oraz włączyła się w działalność Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Sztandar składa się z dwustronnego płata i drzewca z głowicą. Płat obszyty jest frędzlami barwy złotej. Na stronie prawej na biało-czerwonym tle znajduje się biały orzeł w koronie. Wokół orła wyhaftowano napis: ”Szkoła Podstawowa nr 15 imienia Jana Pawła II w Katowicach”. Na odwrotnej stronie na beżowym tle widnieje wizerunek patrona szkoły - Jana Pawła II trzymającego pastorał w lewej dłoni. Poniżej znajduje się fragment cytatu zaczerpniętego z wypowiedzi papieża, a stanowiącego motto naszej szkoły: „Musicie od siebie wymagać”. U dołu wyhaftowano rok poświęcenia sztandaru – 2007.

Dnia 16 maja 2014 roku w naszej szkole nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie płaskorzeźby Jana Pawła II. Autorem płaskorzeźby jest artysta rzeźbiarz Tomasz Wenklar, a jej fundatorem Urząd Miasta Katowice. Odsłonięcia dokonał Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski, a ks. Arcybiskup Wiktor Skworc dokonał jej poświęcenia. W uroczystości uczestniczyli również Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice pan Jerzy Dolinkiewicz, Opiekun Duchowy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej ks. Kanonik Jerzy Lisczyk, Proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ks. Andrzej Nowicki, Przewodnicząca Rady Szkół im. Jana Pawła II pani Gabriela Laufer, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniów naszej szkoły.


Obecnie możemy poszczycić się 18-oma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, salką do gimnastyki korekcyjnej, miejscem zabaw, pracownią komputerową, Śląską Izbą Regionalną, biblioteką oraz czytelnią wyposażoną w Informacyjne Centrum Multimedialne. Przy szkole funkcjonuje także świetlica szkolna ze stołówką, gabinet medyczny i gabinet pedagoga szkolnego.

Teren wokół szkoły zajmuje nowoczesne boisko szkolne z bieżnią do biegania, skoku w dal, gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz plac zabaw.
Nasza szkoła znana jest z bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, dobrych warunków lokalowych. Staramy się podnosić jakość nauczania i wychowania dzieci, dzięki temu szkoła otrzymała w październiku 2005 roku certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".

Uczniowie korzystają z zajęć na basenie przy Pałacu Młodzieży, gdzie pod okiem znanych trenerów doskonalą swoją naukę pływania. Mamy 2 klasy o profilu pływackim, a uczniowie tych klas zdobywają najwyższe miejsca w zawodach miejskich  pozamiejskich.Jesteśmy szkołą, która:

- troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia
- umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanka
- realizuje program promocji zdrowia emocjonalnego
- promuje zdrowy styl życia
- posiada dobrze wyposażone pracownie
- zapewnia współpracę z rodzicami, opiekę medyczną i bezpieczeństwo, a także opiekę pedagoga szkolnego.
- jest przyjazna dzieciom - naszym głównym mottem jest zdanie: "DZIECKO NASZYM WSPÓLNYM DOBREM".

Fakty:

- Przy szkole działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w szkole jest Statut. Mamy również opracowany własny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniający potrzeby naszego środowiska.
- W szkole znajduje się 6 sal do kształcenia zintegrowanego. Są one rozmieszczone na 3 kondygnacjach, w dobudowanej, tzw. "nowej" części budynku, wyposażone w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb dzieci.
- Klasy IV-VIII uczą się w pozostałych 15 salach lekcyjnych, z których część stanowią pracownie przedmiotowe, m.in. pracowania przyrodnicza, historyczna, komputerowa, muzyczna, zajęć praktyczno-technicznych.

Szkoła ściśle współpracuje z:

- Pałacem Młodzieży
- Katolicką Fundacją Dzieciom przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
- Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"
- Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Katowicach
- Strażą Miejską
- Policją
- Sądem Rodzinnym
- Przedszkolem nr 2

Szkoła zapewnia następujące zajęcia:

- informatyka (klasy I-VIII)
- język angielski (klasy I-VIII)
- język hiszpański (klasy VII-VIII)
- religia (po złożeniu przez rodzica oświadczenia o woli nauki tego przedmiotu)
- etyka
- basen (klasy I-III i klasy sportowe) na terenie Pałacu Młodzieży
- z uczniem mającym problemy z nauką
- teatralne
- muzyczne
- z uczniem zdolnym
- taneczne
- z uczniem dyslektycznym
- rewalidacyjne
- indywidualnego nauczania

Oferta dodatkowa:

- klasy sportowe (IV-VIII)
- klasy dwujęzyczne z wiodącym językiem hiszpańskim (VII-VIII)
- koła przedmiotowe
- SKKT
- ZHP
- możliwość zdobycia karty rowerowej
- indywidualne konsultacje dla rodziców
- szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu
"RADOSNA SZKOŁA"."Dziecko naszym wspólnym dobrem"