ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

OPŁATA ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm) za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę na rachunek dochodów budżetowych. Nie należy zatem pobierać opłat za wydanie duplikatu świadectwa czy legitymacji szkolnej w formie gotówkowej na podstawie druków KP.

Opłata za duplikaty:

- 26,00 zł opłata za duplikat świadectwa
- 9,00 zł opłata za duplikat legitymacji

Opłatę należy wpłacać na nr konta Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach:
11 1020 2313 0000 3202 0515 0877
w tytule wpłaty wpisując czego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko dziecka.OPŁATA ZA OBIAD

Cena obiadu dla ucznia wynosi 4,00 złINFORMACJA

Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły 15 minut przed zajęciami rozpoczynającymi się o godzinie 8.00. Uczniowie którzy przychodzą do szkoły przed 7.45 zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o 8.55 i później, przybywają do szkoły na przerwę poprzedzającą pierwszą lekcję (z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicy szkolnej). Uczniowie niekorzystający z opieki w świetlicy szkolnej mają obowiązek opuszczenia szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych. Uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne mają obowiązek przebywania na terenie świetlicy lub czytelni.
W szkole znajduje się sześć sal do kształcenia wczesnoszkolnego. Są one rozmieszczone na trzech kondygnacjach, w dobudowanej, tzw. "nowej części budynku". Sale wyposażone są w odpowiednie środki dydaktyczne, a zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szkoła daje możliwość korzystania z:
- pracowni komputerowej
- sali gimnastycznej
- salki do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
- świetlicy
- stołówki
- biblioteki i czytelni z Pracownią Multimedialną
- wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej i koszykówki, bieżni i skoczni do skoku w dal.

Szkoła na poziomie nauczania początkowego zapewnia następujące zajęcia:

- informatykę
- religię
- etykę
- język angielski
- język hiszpański
- gimnastykę korekcyjną
- basen na terenie Pałacu Młodzieży

- z uczniem mającym problemy w nauce
- z uczniem zdolnym


W kwietniu 2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało naszej szkole tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” ponieważ jesteśmy szkołą zaangażowaną we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

INFORMACJE O PRACY SEKRETARIATU

Sekretariat szkolny pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski we wtorki
w godzinach 15:00 - 15:30INFORMACJE O PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III, których rodzice pracują. W miarę możliwości godziny funkcjonowania świetlicy dopasowuje się do potrzeb rodziców.
Świetlica mieści się w dwóch salach, które wyposażone są w pomoce dydaktyczne, gry stolikowe, podręczną biblioteczkę i sprzęt grający.
Program świetlicy umożliwia dzieciom realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach:

* teatralnych
* muzycznych i tanecznych
* plastycznych
* czytelniczych
* grach i zabawach ruchowych
* oglądania filmów

Prowadzone są zajęcia z zakresu: wychowania prorodzinnego i prospołecznego, ekologii oraz wychowania komunikacyjnego.
"Dziecko naszym wspólnym dobrem"