Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II

BUKOWINA
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Zarząd SKKT Bukowina

Prezes – Szymon Markiewicz
Zastępca Prezesa – Maciej Hoffmann
Sekretarz – Szymon Zmysłowski